Author Archives: admin

Codzienne rozważania_07.06.11

Chip Brogden

Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak tedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was” (2 Kor. 4:11,12).

Odpowiedź na to, dlaczego jest tak mało mocy i szczerego duchowego owocu w życiu tych, którzy idą za Jezusem jest prosta: oni pragną Życia Pana, ale nie Jego Śmierci. Chcą codziennego wylewania Życia Pańskiego, lecz stronią od perspektywy codziennego udziału w Jego Śmierci. Dlaczego angażujemy się w nauczania tego tak głęboko? Dlaczego atakujemy ten punkt nieustannie?

Ponieważ święci Pańscy są dobrze poinstruowani w tym, jak żyć zwycięsko, być błogosławionymi, chodzić w mocy, zwyciężać przeciwnika i żyć zgodnie ze swoim potencjałem. W porównaniu do tego, większość niewiele wie na temat samo wyrzeczenia, noszenia Krzyża, chwalenia się słabościami, radowania się w uciskach, zwyciężania przez tracenie, zdobywania przez rezygnację, pracowania przez odpoczynek, przyjmowania zarówno gorzkich jak i słodkich darów od Boga, znoszenia trudności i przyjmowania cierpienia. Bóg pragnie dać nam wzrost i rozwój – dlatego wzywa nas z powrotem do Krzyża i zaczęcia od nowa.

Chrystus mówi, że musimy umrzeć, aby żyć; musimy najpierw podjąć Krzyż, zanim będziemy nadawać się do pójścia za Chrystusem. To jest wezwanie Krzyża. Kto to zaakceptuje?

——————————–

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/june7

 

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi!

 

 aracer

Codzienne rozważania_06.06.11

Chip Brogden

Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa” (II Kor. 12:9).

Każdy, kto chce mocy z Bogiem, musi widzieć, że Jego moc jest przekazywana przez nasze słabości. Zdaj sobie sprawę z tego, że jesteś słaby bez względu na to czy się do przyznajesz, czy nie, lecz moc pokory jest uznawana i jest to przed Bogiem sprawa uzgodniona, że my naprawdę niczego nie możemy uczynić sami z siebie. Boża moc nie jest dla tych, którzy mają naturalną charyzmę, talent, zdolności przywódcze, wykształcenie, wyszkolenie czy „powiązania”. Bóg nie szuka wolontariuszy, którzy by mu służyli jak im wygodnie i wtedy, gdy im rozkład zajęć na to pozwala, lecz wzywa uczniów, którzy złożą swoje życie. Ciało nie liczy się zupełnie w duchowych sprawach.

seo оптимизация топ 10

Codzienne rozważania_04.06.11

 

Chip Brogden

A odpowiadając Szymon, rzekł: Mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy; ale na Słowo twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały” (Łk. 5:5,6).

Dla mnie czy dla ciebie może to brzmieć jak przypadek czy szczęście. Niektórzy mogliby to nazwać cudem, i jest to cudowne, lecz jest tutaj coś więcej niż cud, to jest znak. Znak jest cudem, który wskazuję na jakąś prawdę. To jest cud, lecz ten cud został uczyniony na rzecz Piotra, aby zdobył obfite zaopatrzenie w ryby dla swego biznesu. Był to znak danym przez Chrystusa po to, aby objawić Siebie Piotrowi. W biblijnym języku jest to „objawienie Swojej chwały”. Nie ma nic chwalebnego w Synu Człowieczym, lecz w Synu Bożym widzimy chwałę.

Jezus po prostu powiedział: Wyjedź na głębinę i zarzućcie sieci swoje na połów. Mimo wszystko Piotr nie uważał Jezusa za zwykłego człowieka. Gdy zobaczył, co się stało padł na kolana i płakał: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Tego, którego nazywał Nauczycielem, teraz nazywa Panem i natychmiast dostrzega kontrast między sobą, grzesznym człowiekiem, a Chrystusem, Świętym Bożym. Wszyscy słyszeli nauczanie, lecz Piotr zobaczył Osobę.

– – – – – – – – –

Share your comments:  http://InfiniteSupply.Org/june4

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi!

aracer

Codzienne rozważania_31.05.11

Chip Brogden

Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała; a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy” (II Kor. 5:16).

Łatwo jest w naszych wzajemnych relacjach dotknąć siebie nawzajem w ciele, lecz ubrać Pana Jezusa to nie zaspokojenie dla ciała czy nawet naszych relacji. „Znać kogoś według ciała” to już prawdziwe wyzwania. „Planujemy” jakąś szczególną rzecz i albo jesteśmy to my, albo jest to Chrystus.

Zauważamy różnice w osobowościach między Pawłem, a Piotrem, Janem, a Jakubem, Barnabą; a jednak wszyscy oni mieli to samo ubranie, założywszy na siebie Pana Jezusa. Tak więc, możemy ich dotknąć na znacznie głębszym poziomie, niż ten, na którym są oni sobą. Nadal widzimy mężczyznę, lecz przeważnie dostrzegamy Pana mężczyzny. Gdy założymy na siebie Jezusa, wtedy zewnętrzny człowiek staje się spójny z wewnętrznym. Jest to ta wydająca owoce cecha, która powinna być powszechnym udziałem wszystkich uczniów Pana.

продвижение сайта

Codzienne rozważania_30.05.11

Chip Brogden

Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię” (Mat. 5:5).

Ten świat ma taki sposób na to, aby być mocniejszym, żeby budować siebie, szukać mocy i dominacji nad innymi. Chrześcijanie wszędzie są zainteresowani tym, jak wzrastać, jak być mocniejsi, jak stosować autorytet, powstawać i dostawać więcej. Szukają metod, sposobów, formuł i technik, które sprawą, że będą więksi i lepsi. Wyniki są zniechęcające. Popełniono wiele błędów a wielu ludzi zostało zranionych i rozczarowanych. Pan ma zupełnie inną propozycję podejścia do tej sprawy. On zaprasza nas, abyśmy zaakceptowali słabość po to, aby zostać umocnieni. Nie stajemy się silni przez chwytanie mocy, lecz przez trzymanie się słabości! Jest to tajemnica duchowej mocy. Gdy Paweł już nauczył się tej tajemnicy, mógł powiedzieć: Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny (2 Kor. 12:10b). Nie ma to sensu dla naturalnego człowieka. Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek słyszał kogokolwiek nauczającego na temat walki duchowej i zaczynającego od tego wersetu. Nic dziwnego, że te nauczania nie wydają żadnych trwałych owoców.

————-

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/may30

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi!

topodin.com

Codzienne rozważania_28.05.11

Chip Brogden

Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasz, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie” (Mat. 16:17).

Oto tutaj, Jezus kontrastuje ze sobą poznanie przez „ciało i krew” z Prawdą, która jest objawiona przez Boga (i oczywiście, Jezus jest Prawdą [Jn 14:6]). Te dwa rodzaje poznania są tak różne jak dzień i noc. Z poznania z ciała i krwi zdobytego dzięki ludzkim, ziemskim materiałom, możemy chlubić się naszą umiejętnością badania, szukania, wnioskowania i decydowania. To jest Drzewo Poznania.

W przypadku objawienia, nie ma żadnego powodu do pysznienia się, ponieważ objawienie jest po prostu tym, co zostało nam objawione z nieba przez Pana. Nie możemy zapracować na nie, ani zasłużyć. Dodatkowo, nikt z ludzi nie może nam go dać. Źródłem objawienia jest Bóg działający w nas przez Ducha Świętego. To jest drzewo Życia.

———-

Share your comments:   http://InfiniteSupply.Org/may28

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi!что такое seo оптимизатор

Codzienne rozważania_26.05.11

Chip Brogden
A oni zwyciężali go [smoka] przez krew Baranka i słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by je raczej obrać niż śmierć” (Obj. 12:11) 

To na atakach przeciwnika budujemy nasze świadectwo. Jak nie ma zwycięstwa bez walki, Korony bez Krzyża, tak nie ma Świadectwa bez diabła. Nasze Świadectwo to nie „Alleluja, jestem zbawiony!” Tu nie chodzi o to, co mówimy, lecz o ŻYCIE, którym żyjemy. Pokonujemy smoka słowem tego Świadectwa. To Świadectwo demonstruje dominację Chrystusa nad grzechem, egoizmem i szatanem: i jest to coś niepohamowanego, twórczego, a nie biernego.

Świadectwo Pańskie jest tak naprawdę wzmacniane wtedy, gdy wróg się sprzeciwia, ponieważ ostatecznie widzimy, że rzeczywiście Chrystus ma pierwszeństwo we wszystkim. Jeśli naprawdę to demonstrujemy to powinniśmy stawać się duchowo coraz mocniejsi. Nie chodzi o to, że będziemy się czuć coraz lepiej i zawsze chodzić uśmiechnięci, gdy zmagamy się z przeciwnikiem, lecz oznacza, że, gdy nosimy Świadectwo Jezusa, to pomimo zewnętrznych warunków, nasz wewnętrzny stan będzie nieustannie wzmacniany.

—————————

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/may26

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi!

 

раскрутка