Author Archives: admin

Codzienne rozważania_24.06.11

Chip Brogden

a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy” (Ef. 4:24).

Czym jest chrześcijańskie życie? Jest całkowitym opuszczeniem własnego gruntu i przejście na grunt Chrystusa. Jest to coś głębszego niż zmienione życie – jest to życie wymienione. Można dokonać zmiany życia w pewnym czasie, lecz nie można wymienić naszego życia na Jego Życie. Jest to, od samego początku do końca, dzieło Boże i jest to dzieło Łaski.

Czym jest przede wszystkim Sprawiedliwość. Czym jest prawdziwa Świętość? Chrystus nie jest sprawiedliwy, dlatego że robi sprawiedliwe rzeczy; On czyni to co sprawiedliwe, ponieważ jest Sprawiedliwy. Chrystus nie jest święty, dlatego że robi święte rzeczy; On robi to co święte, ponieważ jest Święty. To, co „robi” wynika z tego Kim On „jest” – to co my „robimy” wypływa również z tego Kim On „Jest „.

—————————–

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/june24

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi. Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi.

продвижение сайта

Codzienne rozważania_23.06.11

Chip Brogden

Lecz, gdy zaczął mówić [Paweł] usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie, Feliks zaniepokoił się: Na teraz dość, odjedź, sposobnej chwili każę cię wezwać” (Dz. 24:25).

Jeśli czasu jest mało musimy korzystać z każdej okazji i nie tracić go.  Zazwyczaj, jeśli mówimy komuś Słowo i on nas odsyła to najlepszą radą jest odejść. Niestety, Paweł był w więzieniu i nie mógł sobie pójść. Feliks posyłał po niego często, lecz nic się nie zmieniało. W ten sposób Paweł świadczył Feliksowi przez dwa lata bez jakichkolwiek rezultatów. Widocznie był to podstęp przeciwnika, którego celem było frustrowanie obdarowanego apostoła i nadwątlanie jego siły.

Paweł jako więzień nie miał wyboru, gdy wzywał go Feliks; lecz my, którzy jesteśmy na wolności powinniśmy zważać na to komu głosimy, aby się nie okazało, że spędzamy cały nasz czas chodząc do Feliksa, podczas gdy jest jakiś Korneliusz modlący się o to, aby usłyszeć od nas dokładnie te same słowa, które Feliks lekceważył.

оптимизация сайта поисковое продвижение

Codzienne rozważania_16.06.11 Przyjdźcie do mnie

 

Chip Brogden”Ja jestem chlebem żywota; kto do Mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we Mnie, nigdy pragnąć nie będzie” (Jn 6:35).

Jak więc dotykamy Go bezpośrednio? Kto przychodzi do Mnie. Czy możliwe, aby było to takie proste? Lepszym pytaniem jest, dlaczego miałoby być trudne? Mogę przyjść do Niego, gdy prowadzę samochód, idę chodnikiem czy siedzę na krześle. Mogę przyjść do Niego czy to w niedzielny poranek, czy we wtorek w nocy, bądź w piątek popołudniu. Mogę przyjść do Niego w wielkiej grupie, w dwoje czy troje czy całkiem sam. Mogę to zrobić na pustyni, w ogrodzie, w budynku kościelnym czy w zakładzie karnym. Nie mogę robić wielu rzeczy ze względu na okoliczności, lokalizację, stan umysłu, zasoby finansowe, lecz nic nie może mi uniemożliwić przyjścia do Pana.

Muszę stać, klęczeć, czy leżeć twarzą do ziemi? Powinienem szeptać, krzyczeć, czy nic nie mówić? Należy śpiewać, modlić się, cytować Pismo czy być cicho? A co za różnica? Zupełnie żadna, przynajmniej jeśli dotyczy to mojego przychodzenia do Pana. Nie mówi nam, co robić, co mówić ani czego się spodziewać. Po prostu mówi: „Przyjdź do Mnie, a nie będziesz już głodny ani spragniony”. Religia chciałaby nauczyć nas jakiejś metody czy formuły na wszystko, lecz Chrystus nie jest religią. Nie ma tutaj ceremonii, rytuałów, obrzędów inicjacyjnych czy barier wstępu, jak w Starym Testamencie. Nie musimy również spędzać godzin i dni na modlitwie, poście czy medytacji. To jest Nowa Droga i ta Droga jest otwarta. Wszystko, co trzeba zrobić to stawić się przed Chrystusem.

– – – – – – –

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/june16

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółm

aracer.mobi

Codzienne rozważania_14.06.11

Chip Brogden

Rzekł Piotr do Jezusa:Mistrzu, dobrze nam tu być, uczyńmy więc trzy namioty,...”  (Łk. 9:33).

Chrześcijanie szukają wielu duchowych rzecz: namaszczenia, mocy, darów, błogosławieństwa, owoców, mądrości, powodzenia. Modlę się, aby Pan wywołał całkowite i dogłębne zniechęcenie tymi RZECZAMI, nawet tymi, które On sam daje i sprawił, abyśmy byli głodni i spragnieni Jego Samego.

Obyśmy nie oceniali rzeczy według tego, czy są „dobre dla nas”, lecz według tego czy jest to dobre dla Pana, czy Jego Wola wypełnia się w nich, czy Jego Potrzeba jest zaspokajana przez nie, czy Jego Cel jest wypełniany w nich, czy Jego Syn jest przez nie widziany. On jest Tym Jedynym, Umiłowanym Synem. Niech stanie się przemienienie Pańskie przed naszymi oczyma!

– – – – – – –

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/june14

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi!сео оптимизация цены

Codzienne rozważania_13.06.11

Chip Brogden  

Ukórzcie się więc pod mocną ręką Bożą, by was wywyższył czasu swego” (I Ptr. 5:6).

Gdy jesteśmy poddani Panu, znajdujemy Łaskę, Pokój i Odpocznienie. Wszystko jest w Jego rękach a On wszystko czyni dobrze. Nie musimy obawiać się tego, co diabeł czy jakiś człowiek może nam zrobić. Być poddanym Panu to być pod Jego troską, Jego prowadzeniem, Jego mocą i Jego ochroną. Kogóż mam się lękać? Cóż może mi uczynić człowiek? Cóż może mi uczynić diabeł?

Jeśli uniżyłem się pod mocą ręką Bożą to On wywyższy mnie we właściwym czasie. On obroni mnie, On będzie walczył za mnie. Jeśli poddanie Bogu jest całkowite, jeśli uległość Panu jest zupełna, to zwycięstwo jest pewne.

– – – – –  – – – – –

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/june13

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi!

aracer.mobi

Codzienne rozważania_12.06.11

 

Chip Brogden

W nim [Chrystusie] ukryte są wszelkie skarby mądrości i poznania” (Kol. 2:3).

Nie jest tak, że Bóg daje nam objawienie w pięciu, dziesięciu, stu czy tysiącu rzeczy. Tak naprawdę to żadna z tych ‚rzeczy’ się nie liczy. Bóg daje nam raczej wszystkie te „rzeczy” w Chrystusie i objawia nam Chrystusa. Nie objawi nam niczego poza tym Objawieniem Jezusa Chrystusa. Posiąść Syna to posiąść wszystko, co dotyczy Syna, ponieważ Pismo ogłasza, że: On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby razem z Nim nie miał nam darować wszystkiego? (Rzm. 8:32).

Chrystus jest sumą wszystkiego co duchowe, pełnią Bożą ucieleśnioną w nim (Kol. 2:9). Powtórzmy:, nie jest Bożym zamiarem dawać nam objawienia w tych wszystkich sprawach, lecz to, abyśmy mieli objawienie Jezusa Chrystusa. Jeśli zrozumiemy Go to będziemy następnie zdobywać wgląd w te „rzeczy”. Szukanie objawienia tych „rzeczy” poza Objawieniem Chrystusa, nie daje Chrystusowi pierwszeństwa. Obyśmy nie śmieli obchodzić bokiem poznania Go w poszukiwaniu „rzeczy”, nawet tych duchowych rzeczy, ponieważ to wszystko sumuje się w Nim.

————————

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/june12

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi!

Share your comments:
http://InfiniteSupply.Org/june12

сайт

Codzienne rozważania_10.06.11


Chip Brogden

On wszystko sobie poddać może” (Flp. 3:21b).

Jakże potężnemu Bogu służymy! A tak dokładnie, jak Pan podda sobie wszystko, .. jak możemy to opisać? To jest sztuka. To jest nauka. To jest proces pracy w tym wszechświecie. Czy widzisz to? Jest to proces przez który Pan stale oczyszcza, kształtuje, wypala, karci, dyscyplinuje, sądzi i formuje wszystko. Ten proces sam w sobie funkcjonuje na kadżdym poziomie, od galaktyki do narodów, od wewnętrznych zakamarków człowieka do aż do ostatniego ucznia i grzesznika.

Rzuć sobą o tą Skałę i bądź złamany; lub czekaj, aż upadnie na ciebie i zmiażdży cię (p. Łk 20:18, Dn 2:34,35). W każdym razie, wcześniej czy później, ta Skała zwycięży, ponieważ „ON MUSI wzrastać, a MNIE MUSI ubywać” (Jn. 3:30).

aracer