BC_06.12.08 Gdy się modlicie

logo

06 grudnia 2008

Dzisiejsze rozważania zaczerpnięto z:
A WY TAK SIĘ MÓDLCIE
Chip Brogden

http://www.theschoolofchrist.org/articles/pray.html

A Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie taki i na
ziemi
(Mat. 6:10, NKJV).

Gdy „tak się modlimy”, zostajemy przeniesieni i wyniesieniu ponad ciało i krew, ponad to co naturalne, ponad ziemię, ponad widzialny i odczuwalny wszechświat, w którym żyjemy. Natychmiast jesteśmy zestrojeni z Kimś większym niż my sami, Kimś wyższym, Kimś obszerniejszym. Ten Ktoś ma jakiś plan i wszystko, co robi, ma na celu wypełnienie tego planu. Co to za plan? Jest to Jego Wola i Jego Królestwo. Więc, jak to Wola i Królestwo? Tą wolą jest, aby „wszystko w Chrystusie”, Królestwo zaś jest wypełnieniem tej Woli, gdy Chrystus będzie przed wszystkim. Wszelkie Boże działania idą w tym kierunku tego Końca.


Subscribe
to these daily
messages:
http://www.TheSchoolOfChrist.Org/join.html

deeo.ru

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *