BC_08.01.08 Przyprowadźcie ich do Chrystusa

logo

8 stycznia 2008

Dzisiejsze rozważania zaczerpnięto z:
PRZYPROWADŹCIE ICH DO CHRYSTUSA
Chip Brogden

http://www.theschoolofchrist.org/articles/bring.html

A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę (Jn. 12:32).

Celem każdej prowadzonej przez Ducha służby jest, aby przyprowadzić ludzi DO CHRYSUSA, nieustępliwie, a nawet zawzięcie, wykorzystując każdą możliwą sposobność, aby złożyć im Świadectwo Jezusa Chrystusa. Paweł powiedział, że nie głosimy siebie, lecz Chrystusa. Wszelkie próby starania się o to, aby naśladowano nas, muszą być bezlitośnie powstrzymane. Tutaj nie może być żadnego miejsca na chwałę dla nas samych, czy na pracę naszych rąk.

Jeśli nasza służba, praca, działania nie oddają nieustannie pierwszeństwa Chrystusowi, jeśli stale nie wskazują z dala od nas, a na Niego, to nie możemy twierdzić, że wykonujemy pracę Pańską. Jest wyłącznie jedna praca i jest to praca przyprowadzania ludzi do Chrystusa – od najdzikszych pogan do najświętszych świętych – z dala od ludzi.


Subscribe to these daily messages:
http://www.TheSchoolOfChrist.Org/join.html

aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.