BC_18.04.08 Dom modlitwy wszystkich naródów

logo

18kwietnia 2008

Dzisiejsze rozważania zaczerpnięto z:
DOM MODLITWY DLA WSZYSTKICH NARÓDÓW
Chip Brogden

http://www.theschoolofchrist.org/articles/house.html

[Jesus] Powiedział do nich: 'Gdy się modlicie mówice: 'Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie tak i na ziemi” (Łk. 11:2).

Może ktoś zapytać: Jeśli Bóg chce, aby Jego Królestwo przyszło i Jego wola była wykonana, to dlaczego tego po prostu nie zrobi? Dlaczego musimy modlić się, aby coś się wydarzyło? Wierzmy, że odpowiedź na te pytania opiera się na tym fakcie, że Bóg nie chce robić niczego poza kościołem. Jest to przeciwne do postawy, która w pasywny sposób przyjmuje wszystko, cokolwiek się dzieje i po prostu wierzy, że wszystko zatroszczy się o siebie samo. Brzmi to jak wiara, lecz nią nie jest. Jest to subtelna forma lenistwa. Gdyby tak było to chleb nasz codzienny otrzymywalibyśmy każdego dnia automatycznie, drzwi otwierałyby się same i pracownicy wychodzili by na żniwo. I gdyby te wszystkie rzeczy działy się w same z siebie, bez względu na to czy się modlimy, czy nie to wszystko czego Jezus nauczał o modlitwie jest zbyteczne. Jezus uczył nas, aby modlić się zawsze i nie rezygnować (Łk. 18:1).

Prawda jest taka, że Bóg objawił nam Swoja Wolę, Duch Święty objawi nam Jego myśli, gdy poprosimy, a nam polecono, abyśmy współpracowali z Bogiem przez modlitwę szczególnie o to, aby Jego wola i Królestwo wypełniły się. To, że Bóg obiecał zaopatrzyć nas w chleb nasz codzienny, otwarte drzwi i pracowników na żniwo ma na celu zainspirowanie nas doproszenia o te rzeczy, aby się stały i aby dać nam podstawę, na której możemy rozsądnie oczekiwać, że Bóg to spełni.


Subscribe to these daily messages:

http://www.TheSchoolOfChrist.Org/join.html

topod.in

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.