BC_19.04.08 Powrót do Krzyża

logo

19 kwietnia 2008

Dzisiejsze rozważania zaczerpnięto z:
POWRÓT DO KRZYŻA
Chip Brogden

http://www.theschoolofchrist.org/articles/back.html

Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego (I Kor. 2:2).

Możemy cytować nauczania Jezusa, starać się naśladować Go jako nasz
Wzór, zmagać się w chodzeniu na wąskiej Drodze, a nawet mieć pewne osiągnięcia w dobrych uczynkach w Jego Imieniu. Lecz z dala od Krzyża cała tak działalność jest drewnem, słomą i sianem. W chwili, gdy zostaniemy skonfrontowani z przeciwnościami, odpadniemy. Można wyglądać na cierpliwego, lecz zdarzy się dzień, gdy stracimy naszą cierpliwość. Można wyglądać na uprzejmego, lecz zdarzy się dzień, gdy stracimy naszą uprzejmość. Można wyglądać na pokornego, lecz zdarzy się dzień, gdy zostanie w nas odkryta pych i upadniemy. Być może udaje się przestrzegać litery prawa i zewnętrznie wyglądać dla innych na sprawiedliwych, lecz gdy zostajemy sami z tajemnicami naszego serca i umysłu, odkrywamy, że wewnątrz ten kielich jest pełen nieczystości.

Wzywając nas do powrotu do Krzyża, Bóg prosi nas o złożenie naszego życia i uchwycenie się Mądrości śmierci, pogrzebu, zmartwychwstania i wstąpienia do nieba, po to, byśmy mogli żyć jako synowie i córki w Królestwie Bożym. Z dala od Krzyża nie możemy ani wejść do Królestwa, ani żyć w Duchu, bez względu na to jak bardzo pragniemy. Z dala od
Krzyża nie wiemy, co to znaczy nadstawić drugi policzek, iść dodatkowy kilometr, kochać nieprzyjaciół, modlić się za tych, którzy prześladują. Z dala od Krzyża nie wiemy, co to znaczy poddać się Bożej woli, przyjąć cierpienie i rzucić się w Jego ramiona.

Z dala od Krzyża nie wiem, czym jest Zmartwychwstanie.


Subscribe to these daily messages:

http://www.TheSchoolOfChrist.Org/join.html

seo продвижение сайтов в москве

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.