BC_19.12.07 Jan; apostoł świadectwa

logo


18 grudnia 2007


Dzisiejsze rozważania zaczerpnięto z:
JAN: APOSTOŁ ŚWIADECTWA

Chip Brogden

http://www.theschoolofchrist.org/articles/john.html

Nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj (Rzm. 12:21).

Jeśli Kościół jako całość zawodzi w niesieniu Świadectwa Jezusa, Bóg wybiera Zwycięzców, biorąc nieliczne części, aby reprezentowały całość. Bóg miał swoich Zwycięzców w każdym czasie i okresie, dzięki ich służbie Królestwo Boże wzrasta. Ono się nie traci gruntu. Musimy zrozumieć, że Bóg nigdy się nie cofa w swej relacji do Chrystusa, nawet wtedy, gdy okoliczności wydają się wskazywać na wielki odwrót i zboczenie od Ostatecznej Bożej woli. Od założenia fundamentów świata Ona porusza się pewnie i cierpliwie NAPRZÓD.


Subscribe to these daily messages:

http://www.TheSchoolOfChrist.Org/join.html

seo оптимизация для поисковиков

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.