BC_20.12.07 Wejdź do Królestwa

logo


20 grudnia 2007

Dzisiejsze rozważania zaczerpnięto z:
WEJDŹ DO KRÓLESTWA

Chip Brogden


http://www.theschoolofchrist.org/articles/enter.html

A Jezus, spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich: Jakże trudno
będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego!
A uczniowie dziwili się słowom jego. Lecz Jezus, odezwawszy się znowu, rzekł do nich: Dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego
(Mk 10:23-25).


Nie chodzi tutaj o to, że każdy uczeń musi być bez pieniędzy. Istotą jest to, że w tym Królestwie, wyłącznie Chrystus dominuje nad wszystkim i nie możesz dwóm panom służyć. Dlaczego bogaci są takimi kamieniami potknięcia? Wszystko w związku z Ego. Dla bogacza Ego jest najlepiej reprezentowane w jego bogactwie. Dla mądrego, Ego jest najlepiej widoczne w jego mądrości. Dla dobrego człowieka, Ego najlepiej reprezentuje jego dobroć. Dla siłacza – jest to siła. TY jesteś największą przeszkodą do wejścia. Dlaczego? Ponieważ w Królestwie Bożym nie ma miejsca na Chrystusa i Ego.


Zostawić Królestwo Ego i wejść.


Subscribe to these daily messages:

http://www.TheSchoolOfChrist.Org/join.html

комплексное продвижение раскрутка сайтов

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.