BC_20.07.08 Tajemnica duchowej mocy

logo

08 lipca 2008

Dzisiejsze rozważania zaczerpnięto z:
WSZYSTKO W CHRYSTUSIE
Chip Brogden

http://www.theschoolofchrist.org/articles/power.html

Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje (Jk. 4:6b).

Jedynym wymaganiem dla otrzymania łaski jest pokora. Lecz czym jest
łaska? Łaska jest czymś więcej niż teologicznym terminem używanym do opisania tego, w jaki sposób jesteśmy zbawiani. Łaska jest Boża mocą wykonującą w moim życiu pracę, której nie mogę wykonać własną siłą. Łaska energetyzuje i jest proaktywna. Gdy dochodzę do krańca siebie, wtedy Sama Łaska przejmuje działanie i wykonuje to, czego ja nie jestem w stanie zrobić. Na pierwszym miejscu, to czego nie mogę zrobić, to zbawić samego siebie, jak też ufać w Bożą Łaskę, Jezusa Chrystusa, aby mnie zbawił.

Lecz Łaska nie tylko przeprowadza mnie przez Bramę; prowadzi mnie również wzdłuż Drogi. Łaska nie tylko umożliwia mi rozpoczęcie we właściwym kierunku, lecz idzie wraz ze mną na każdym kroku. Ponieważ Łaska jest Człowiekiem!


Subscribe to these daily messages: http://www.TheSchoolOfChrist.Org/join.html

eBooks, MP3 Teachings and Bible studies: http://www.TheSchoolOfChrist.Org/students
(New users click „Register”)

Order Infinite Supply in print: http://www.TheSchoolOfChrist.Org/books/infinite.html

topodin.com

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.