BC_21.06.08 Dar Chrystusa

logo

21 czerwca 2008

Dzisiejsze rozważania zaczerpnięto z:
DAR CHRYSTUSA
Chip Brogden

http://www.theschoolofchrist.org/articles/gift.html

Aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych; a wy wkorzenieni i ugruntowaniu w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jak jest szerokość, i długość i wysokość i głębokość (Ef.3:17,18).

Mamy poznać JEGO szerokość, długość, wysokość i głębokość, i pozwólcie powiedzieć, że nigdy nie dojdziemy do końca. Lecz my nie szukamy czegokolwiek tak, jakbyśmy tego nie mieli, ani też nie mamy nadziei na zdobycie czegoś nowego, ponieważ to, co nazywamy „nowym” jest po prostu tym, co zostało zobaczone po raz pierwszy. Tak więc objawienie jest krytycznie ważne, ponieważ ono odsłania to, co już mamy. Mając Syna, mamy wszystko.


Subscribe to these daily messages:

http://www.TheSchoolOfChrist.Org/join.html

aracer

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.