BC_22.12.07/08 Zasada resztki

logo

22 grudnia 2007

Dzisiejsze rozważania zaczerpnięto z:
ZASADA RESZTKI

Chip Brogden

http://www.theschoolofchrist.org/articles/daniel3.htmlaby sam [Jezus] zyskał pierwszeństwo we wszystkim (Kol. 1:18 BT).


Większość chrześcijan nie rozumie znaczenia słowa „pierwszeństwo”, a nawet ci, którzy je rozumieją, mają trudności z wyartykułowaniem tego, jako Bożego celu dla Chrystusa, czy nawet zrozumienia tego  rozgałęzienia Jego pierwszeństwa na nich osobiście, na Kościół, na świat i na całe Stworzenie. Nie chodzi mi tutaj o jakiś krytycyzm, lecz   stwierdzenie faktu. Ich wizja nie sięga dalej niż poza ich własny świat. Cała ich wiara kręci się wokół tego, aby im łatwiej było znosić obecność na tym świecie. Bóg jest po to, aby ich zbawić, uzdrowić i zaspokoić potrzeby. Niebo jest czymś, o czym się śpiewa i miejscem, którego się spodziewa w przyszłości, lecz nie jest teraźniejszą rzeczywistością ich uczucia. teraz i tutaj, czy czymś, co ma być demonstrowane bądź sprowadzone do ziemskiej 'rzeczywistości”. Kościół istnieje po to, aby ich przeprowadzić od jednego bezsensownego tygodnia do następnego, a duchowni są po to, aby ich podpierać i pompować.

Jesteśmy dotknięci przez chroniczną małość. Nasz Bóg jest zbyt mały, nasz Jezus jest zbyt mały, nasze postrzeganie Nieba jest zbyt małe, nasza idea kościoła jest zbyt mała, nasza koncepcja naśladowania Jezusa jest zbyt mała. Bez wizji jesteśmy małymi, drobnymi   małostkowymi ludźmi. Niech Bóg da nam objawienie Chrystusa! O Boże, objaw nam Go! Jeśli zostaniemy oświeceni, aby widzieć Go to nie będziemy już w stanie utrzymać się dłużej w małości. On jest Bożą Odpowiedzią na małość.
To jest świadectwo, które łamie bariery, zacienia wszystko, rozrasta i zwiększa: Rozmnożone będzie państwo jego, a pokoju NIE BĘDZIE KOŃCA (Iz. 9:7a). Nie tylko nie będzie końca Jego Królestwa, lecz również nie będzie końca JEGO WZROSTOWI. O Boże, nie jesteśmy w stani  tego pojąć! Kompletnie tego nie pojmujemy! Tego nie da się ogarnąć. Nie możemy tego przyjąć i dopasować do naszego programu. Musim  znaleźć sposób na dopasowanie się do TEGO, a nie na odwrót.


Subscribe to these daily messages:

http://www.TheSchoolOfChrist.Org/join.html

оптимизация сайт

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.