BC_23.04.08 Od objawienia do rewolucji

logo

23 kwietnia 2008

Dzisiejsze rozważania zaczerpnięto z:
DO KOGO ZOSTAŁEM POSŁANY?
Chip Brogden

http://www.theschoolofchrist.org/articles/revolution.html

Zwycięzca odziedziczy wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mu synem (Obj. 21:7).

Gdy patrzymy na obietnice dane tym, którzy zwyciężają, możemy zobaczyć, że Bóg nie ustanowił jakiegoś nowego porządku czy grupy specjalnej, która cieszy się prawami przywilejami niedostępnymi dla reszty świętych. Nie jest to ustanawianie nowych obietnic, lecz wracanie nas do tych samych wielkich i wspaniałych obietnic, które są już potencjalnie prawdziwe dla każdego, kto jest w Chrystusie. Nie jest to ustanawianie nowego fundamentu, lecz jest to wezwanie nas z powrotem do fundamentu, który już został założony.


Subscribe to these daily messages:

http://www.TheSchoolOfChrist.Org/join.html

продвижение сайта

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.