03_Jak długo chcesz trwać w ogniu oczyszczenia?

26 marca 2008

Martin Young


DO TYCH, KTÓRZY SĄ POWOŁANI NA ŚWIĘTYCH

Pan otworzył moje duchowe oczy, abym mógł zobaczyć dalsze, głębsze zrozumienie pierwszych ośmiu wersów z 58 rozdziału Księgi Izajasza. Pokazał mi, że jest kilka duchowych WYMAGAŃ postawionych przez Niego, abyśmy przed Nim STALE TRWALI, zanim on da „UZDROWIENIE” naszego ciała, rozbitego domu, małżeństwa, źle prowadzonych finansów itd.,.. itd..


Słowo Boże mówi:

Iz. 58:1   Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy

Iz. 58:2 wprawdzie szukają mnie dzień w dzień, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga, domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga, powiadając:

Iz. 58:3 Dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników,

Isa 58:4 Oto, gdy pościcie, kłócicie się  i spieracie, i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby  został wysłuchany wasz głos w wysokości.

Iz. 58:5 Czy to jest post, w którym mam upodobanie, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu?

Kiedy przechodzimy przez nieszczęścia i trudne czasy często stajemy się tak bardzo pochłonięci PRZEZ NASZE PROBLEMY, że jest to jedyne co pozwalamy sobie oglądać i o czym myśleć przez resztę naszego czasu przechodzenia przez nie. Lecz NIE TEGO Pan chce od nas. To DLATEGO dał mi przesłanie, aby GŁOŚNO KRZYCZEĆ DO KOŚCIOŁA! Pan chce, abyśmy przestali myśleć O SOBIE i nadal czynili „dobre uczynki służby”, podczas gdy równocześnie, dzień po dniu, godzina za godziną starali się zbliżyć coraz bardziej do  Tego, który może daleko więcej ponad to wszystko, o co prosimy i o czym myślimy

Doświadczenia, które Pan dopuszcza na Swoje dzieci mają być wykorzystane przez Niego, tego, który oczyszcza, do umieszczenia nas od czasu do czasu w „ogniu oczyszczenia”, aby pomóc oczyścić nas po trochę z nieczystości, które utrzymują nas na poziomie zaabsorbowania sobą i starania się o własne życie. 

Owe doświadczenia nigdy nie mają na celu zniszczenia wiary w Boga, lecz są używane do STAŁEGO OCZYSZCZANIA naszej natury i charakteru, aby stawały się coraz bardziej podobne do Chrystusa. Ponieważ Słowo mówi:  Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, LECZ ZE WSZYSTKICH WYBAWIA GO PAN , okres czasu, jaki spędzimy w tym oczyszczaniu jest uzależniony od naszej chęci codziennej współpracy z Panem w usuwaniu przez Niego „nieczystości” i „grzechów”, które stale plączą się. Modlę się o to, abyś wołał do Pana i prosił Go, aby ci pomógł wrócić do Niego z całego serca i pozwolił Mu na „szybką pracę w tobie”. 


Słowo Boże mówi:

Iz. 58:6 lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo.


Iz. 58:7
Że podzielisz twój chleb  z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz.

Diabeł NIENAWIDZI gdy, gdy napadnięci różnymi próbami i doświadczeniami i NIE JESTEŚMY pochłonięci sobą, nie zwijamy się w kłębek, nie płaczemy inie liżemy swoich ran, lecz Z UFNĄ ODWAGĄ przychodzimy  do TRONY ŁASKI, abyśmy dostąpili ŁASKI ku pomocy w stosownej porze.

ŁASKA, którą Bóg nam daje w tym czasie nieszczęścia ma na celu SKIEROWAĆ NAS DO NIEGO z naszymi własnymi potrzebami, aby zostały w cudowny sposób zaspokojone, lecz abyśmy trwali w „dziele usługiwania”, modlitwie za innych, karmieniu ubogich, ubieraniu nagich i usługiwaniu w każdy możliwy dla nas sposób. 


Gdy skupiamy się na Panu, naszym Bogu, i trwamy idąc w WIERZE, aby być błogosławieństwem dla tych, których Duch Święty chce, abyśmy błogosławili, nasza sytuacja może nie zmienić się NATYCHMIAST na lepsze, lecz przez KSIĘCIA POKOJU zostanieudzielony
POKÓJ, KTÓRY PRZEWYŻSZA WSZELKIE ZROZUMIENIE.

Nie ma NICZEGO potężniejszego w życiu kogoś przechodzącego przez ogień oczyszczenia, niż otrzymanie ŁASKI i NIEBIAŃSKIEGO POKOJU, które biorą się tylko z miłości do niebieskiego Ojca, aby utrzymać nas w czasie oczyszczania. 


Słowo Boże mówi:

Iz. 58:8 Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi; twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwałą Pańska będzie twoją tylną strażą.


1. Nasze ŚWIATŁO wzejdzie się jak poranek. Nie ma NIC bardziej PEWNEGO niż nasze przekonanie, że SŁOŃCE wstanie każdego ranka i że jego światło będzie coraz jaśniejsze, aż oświetli całą ziemię. Gdy robimy to, czego Bóg WYMAGA, święci i grzesznicy widzą nasze niebieskie światło i oddają chwałęBogu, jak czytamy w Ewangelii Mateusza 5:16. 


2. Nie ma wśród nas nikogo, kto przechodząc przez oczyszczający ogień i cierpienia nie chce ODNOWIENIA zdrowia, małżeństwa, domu, biznesu, finansów itd., itd. Bóg pokazał nam CZEGO WYMAGA od nas, aby PRZYSPIESZYĆ CZAS ODNOWY! Mamy stale szukać Jego oblicza i stałe iść za prowadzeniem Ducha Świętego, aby USŁUGIWAĆ INNYM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W POTRZEBACH. 


3. Gdy ty i ja otrzymamy ponownie możliwość funkcjonowania jako chrześcijanie czy „sprawiedliwe osoby”, pójdzie to przed nami i będzie widoczne dla świętych i grzeszników jako potwierdzenie, że jesteśmy prawdziwymi dziećmi Bożymi i tymi, których Bóg używa, aby błogosławić wszystkich, którzy mają z nami kontakt.4. Gdy czytamy w Liście do Efezjan w rozdziale szóstym o „zbroi Bożej” to NIE ma na liście ZBROI zasłaniającej nasze plecy. Jest tak dlatego, że Bóg NIE DAŁ nam możliwości tchórzliwego działania, ani możliwości odwrócenia się plecami i uciekania przed siłami ciemności. W ostatnim z powyższych wersów Bóg OBIECAŁ, że gdy my wypełnimy Jego SPRAWIEDLIWE WYMAGANIA, aby nie skupiać się na sobie i nie będziemy odwracać się od ciągłych potrzeb innych, ON BĘDZIE NASZĄ TYLNĄ STRAŻĄ! On nie pozwoli na to, aby diabeł  donosił na nas ZZA PLECÓW I DŹGAŁ NAS W PLECY!

Modlę się o to, abyśmy, ty i ja, stale starali się zbliżyć coraz bardziej do Pana przez w czasie dobrym i w przeciwnościach. Modlę się o to, abyśmy skupili się na Jego WYMAGANIACH błogosławienia innych ZAWSZE, abyśmy wiernie żyli w biblijnym oczekiwaniu, że On ZROBI TO, CO OBIECAŁ. 


Bóg nie jest człowiekiem, aby kłamał
.

W Bogu nie ma nawet chwilowej odmiany.


W Chrystusie jedynie  Prorok Martin Young www.schooloftheprophets.injesus.com 


Jeśli potrzebujesz modlitwy O COKOLWIEK, skontaktuj się ze mną jeszcze dziś.

seo оптимизация под яндекс

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.