BC_28.01.08 Jedna owczarnia i Jeden Pasterz

Logo_Brogden


28 stycznia 2008


Dzisiejsze rozważania zaczerpnięto z :


JEDNA OWCZARNIA, JEDEN PASTERZ

Chip Brogden


http://www.theschoolofchrist.org/articles/one.html


Ponieważ Pan jest pastrzem moim, mam wszystko czego mi potrzeba

(Ps. 23:1, w wersji ang. NLT – przyp.tłum.).


Dawid spojrzał na dzisiejsze czasy i ogłosił: „Pan jest pasterzem moim”. Moglibyśmy to powiedzieć w taki sposób, ponieważ znaczenie jest takie samo: „Pan jest pastorem moim”. Jak to brzmi? Jak podobało by ci się, aby Jezus był twoim pastorem. Psalm 23 mówi o kościele, a Jezus jest twoim Pastorem. Oczywiście, mowa jest tutaj o naszej indywidualnej relacji z Chrystusem, lecz pamiętaj, że on ma znacznie więcej niż jedną owcę. To to tylko ty i Jezus wędrujący sobie razem, ręka w rękę. Jest tutaj na myśli cała owczarnia. Jest tu mowa o tym, co to znaczy być pod Pasterską opieką jako jedna z wielu owiec. Dawid opisuje Jedną Owczarnię i Jednego Pasterza. Jakże wspaniała i piękna była jego wnikliwość.Subscribe to these daily messages:


http://www.TheSchoolOfChrist.Org/join.html

поисковое продвижение сайтов и статей

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.