BC_29.07.08 Doskonalenie świętych

logo

29 lipca 2008

Dzisiejsze rozważania zaczerpnięto z:
DOSKONALENIE ŚWIĘTYCH
Chip Brogden

http://www.theschoolofchrist.org/articles/perfecting.html

I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej (Ef. 4:11-13).

Jeśli chcemy ocenić czyjeś twierdzenia, że jest apostołem, prorokiem, ewangelistą, pastorem czy nauczycielem, możemy zastosować ten sam test: czy ta osoba jest skupiona na Jezusie Chrystusie? Możemy sprawdzić czy wszystko cokolwiek robi (naucza, głosi, prorokuje, śpiewa, zakłada kościoły itd…) wprowadza ludzi w głębsze, bardziej doświadczalne poznanie Pana?

Niektórzy myślą, że sprawdzian tego rodzaju jest zbyt surowy. Dlaczego, że jeśli zastosujemy te kryteria do każdego duchownego i każdej służby na świecie (tak mówią) to zdyskwalifikujemy większość pracowników i służb, które dla kościoła i ludzkości wykonują ogromną pracę. Tak, prawdopodobnie tak by się stało. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę wartość tego dla Królestwa to jeśli praca nie jest skupiona na Chrystusie i nie wprowadza ludzi w głęboką więź z Nim, to nie ma żadnej wartości dla Boga i jest bezwartościowa w Jego oczach. Jeśli nie głosimy Chrystusa to głosimy coś innego; jeśli nie wprowadzamy ludzi w głębokości Chrystusowe naszym życiem, pracą to pozostawiamy ich albo w takim samym stanie w jakim już są, albo w jeszcze gorszym, niż byli, zanim ich spotkaliśmy. Stajemy się zakłóceniem i przeszkodą dla duchowego wzrostu innych.


Subscribe
to these daily
messages:
http://www.TheSchoolOfChrist.Org/join.html

eBooks,
MP3 Teachings and Bible studies

(New
users click „Register”):

http://www.TheSchoolOfChrist.Org/students

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.