Bóg nie widzi ciebie, widzi tylko Jezusa… Naprawdę???

markdrake-logo-light-pic

Mark Drake

Przez lata nauczałem tego, czego sam byłem uczony; Gdy Bóg patrzy na ciebie, nie widzi ciebie, widzi tylko Jezusa”. Może to brzmi słodko w pewnych religijnych kręgach, lecz jest to oczywiście błędne.

Tak naprawdę, mówiąc w ten sposób, przekazujemy, że gdyby Bóg zobaczył ciebie, jaki naprawdę jesteś, zupełnie by cię nie lubił! Biblia zaś naucza czegoś dokładnie przeciwnego i to jest dobra nowina!

To błędne przekonanie często jest łączone ze stwierdzeniem, że Bóg jest tak święty, że nie może „patrzeć na cokolwiek, co nie jest święte”. Oczywiście, nie jest to prawda. Gdyby tak było, Bóg nie mógłby patrzeć na żadną ludzką istotę na ziemi, ani na samo stworzenie, które jest obecnie w upadłym stanie, wzdychając w bólach, aż „do odnowienia wszechrzeczy” (Dz.3).

Co tak naprawdę Pismo mówi nam? (Pamiętajmy, że jest to Nowe Przymierze.)

Heb 4:12-13 „Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca; i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę”.

Ten fragment, oraz wiele innych, mówi nam, że Bóg widzi wszystko!

Dla nas powinna to być straszna wieść, ponieważ mówi również, że On widzi nasze myśli i serca! Znaczy to, że nie jesteśmy sądzeni za nasze zachowania, lecz zamiary czy wiarę naszych serc. Jezus zapłacił za wszystkie nasze grzechy, a Bóg widzi wiarę w naszych sercach, gdy ufamy Jego darowi sprawiedliwości opartej na tym, co robił Chrystusa.

To dlatego zaraz następny wers mówi…

Mając więc wielkiego arcykapłana, który

przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania” (4:14).

Musimy wyznawać, że zostaliśmy uczynieni sprawiedliwymi poprzez działanie naszego arcykapłana, Jezusa, Syna Bożego. Bóg widzi nas i wszystko, co nas dotyczy. On rozumie nasze obecne słabości i kocha

nas całkowicie, ponieważ widzi nas również doskonałych w wieczności dzięki dziełu Chrystusa.

Co więc musimy teraz czynić?

Posłuchaj jak kończy się ten fragment Listu do Hebrajczyków…

Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze” (4:16).

Co powinniśmy teraz czynić?

Zbliżać się do Niego z odwagą, ponieważ On widzi nas i kocha nas, ORAZ dokonuje dzieła uświęcenia w nas. Usprawiedliwił nas Chrystus i to ON obecnie uświęca nas od wewnątrz na zewnątrz. To jest działo prawdziwej łaski!

Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa” (Fil 1:6-7; BT).

————————————

Znacznie więcej można znaleźć na ten temat w najnowszej książce Marka pt.: “God’s Brilliant Cure…for fear, shame and condemnation” (Fantastyczne Boże lekarstwa .. na strach, poczucie wstydu i potępienia”).

раскрутка

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.