Boże plany dla nas: A, B i C – Pierworodny _1


John Fenn

Tłum.: Tomasz S.
Czy wiecie, że pierwotnym zamysłem Boga NIE było używanie lewitów jako kapłanów? Lewici jako kapłani nie byli nawet Jego ‘Planem B’. W rzeczywistości byli Jego ‘Planem C’.

To, w jaki sposób Bóg przeszedł od swego pierwotnego ‘Planu A’ do ‘Planu B’, a następnie do ‘Planu C’  daje nam pewien pogląd na ‘Plan B’ oraz ‘Plan C’ naszego życia. Wielu ludzi uważa, że zawiedli Boga, ponieważ mają wrażenie, że żyją w ‘Planie C’, ale jak to pokażę na przykładzie Izraela, ‘Plan C’ może szybko stać się Bożym nowym ‘Planem A’!

A co jeśli On jest tak dobry i widząc przyszłość może dostosować swój ‘Plan A’ dla nas by stał się ‘Planem B’  a następnie nawet ‘Planem C’ a potem sprawić, że ‘Plan B’ czy też ‘C’  staje się Jego ‘Planem A’?  Brzmi to dość skomplikowanie, ale takie nie jest. Zacznijmy więc od Jego ‘Planu A’ który miał dla Izraela.

Pierwotny Plan A

W Wyj. 4: 22-23 Mojżesz stoi przed Chrystusem* w płonącym krzewie, który przedstawia mu się jako JAM JEST. Powiedział Mojżeszowi, aby powiedział faraonowi, aby wypuścił Izraela: „Moim synem pierworodnym jest Izrael. Mówię do ciebie: Wypuść syna mojego, aby mi służył. Jeśli będziesz się wzbraniał od wypuszczenia go, Ja zabiję twego syna pierworodnego”.

(* W Jan. 8:58 Jezus powiedział o sobie JAM JEST. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat zamów cykl pt.: „JAM JEST, kim jest Jezus i skąd przyszedł”.)

Cały naród Izraela jest Jego pierworodnym synem. Oznacza to, że każdy mężczyzna, kobieta i dziecko w oczach Pana uważane było za Jego pierworodnego. Pomyślmy o tym, jak niesamowite dla każdego z nich było to usłyszeć!

W tamtych czasach pierworodny syn otrzymywał podwójne dziedzictwo (Pwt. 21: 17), podczas gdy reszta dzieci otrzymywała dużo mniej, jeśli coś w ogóle. Pierworodny był przygotowywany do odziedziczenia rodzinnego biznesu i miał prawo do używania nazwiska ojca reprezentując go w biznesie. (Widzimy tu bezpośrednie podobieństwo do nas, gdy jesteśmy przygotowywani, używamy nazwiska rodowego itp.)

W oczach Ojca Niebieskiego każdy mężczyzna, kobieta oraz dziecko byli Jego pierworodnym synem, ze wszystkimi prawami i przywilejami z tego wynikającymi – nawet jeśli z natury nie byli w swojej rodzinie pierworodnymi ani mężczyznami.

Nawet jeśli dziecko numer 8, w rodzinie mającej 10 dzieci, było dziewczynką, co po ludzku oznaczało, że nie miało szans na dziedzictwo pierworodnego, to jednak w Bożej rodzinie takie dziecko było pierworodnym. Dlatego też było w stanie przyjąć pełne Boże dziedzictwo. Oznaczało to również, że każda mała dziewczynka, która dorastała w tej kulturze, z zapewne ograniczonymi prawami i edukacją, w Bożych oczach była Jego pierworodnym synem. Duchowo miała wszystkie prawa i przywileje pierworodnego syna. Bóg wyniósł wszystkich do poziomu synostwa pierworodnego.

Bycie pierworodnym synem Boga oznaczało, że Izrael jako naród miał prawa i przywileje, których nie miał żaden inny naród. Mieli szerzyć poznanie Boga i Jego ścieżek pośród narodów ziemi; stali się Jego ludem wybranym, Jego pierworodnym synem.

Ale nie tylko Izrael

Chociaż cały naród Izraela jest pierworodnym Bożym synem, to Bóg poszedł o krok dalej.
W Księdze Wyjścia 13: 2-15 czytamy, że tuż po pierwszej kolacji paschalnej, gdzie to krew niewinnego baranka ochroniła Izrael i jego pierworodne dzieci, podczas gdy pierworodne dzieci Egiptu umarły, Bóg wydał dalsze instrukcje.
Powiedział, że z powodu krwi baranka, którą zapewnił każdej osobie, osłaniając ją podczas osądzania bogów Egiptu ( Lb. 33: 40, teraz każdy pierworodny męski potomek należał do Niego. Zapłacił za pierworodnego cenę (Pwt. 13: 2-15, I Kor. 6: 20), więc wszyscy oni legalnie należeli do Niego.
Z tego powodu, jak widać to w Lb. 18:15, napisane jest, że każdy pierworodny musi albo być wykupiony od Pana za określoną ofiarę, albo też takie dziecko musi być poświęcone do służenia Mu w świątyni.

To właśnie robiła Anna w 1 Sam. 1: 11, gdy przysięgała, że jeśli Bóg da jej syna, to będzie należał on do Niego – ona nie wykupi go (nie odkupi). Jej wystarczy, ze po prostu urodzi syna. Dlatego Samuel wychowywał się w świątyni z arcykapłanem Elim. Anna dotrzymała obietnicy i nie wykupiła Samuela.

Maria i Józef wykupili dzieciątko Jezus (Łuk. 2: 22-24) – w przeciwnym razie Jezus byłby jak Samuel i musiałby zostać kapłanem. Jednak Maria i Józef zdecydowali się wykupić Go od Ojca, więc Jezus wyrósł jako syn cieśli.
Z tego właśnie powodu Pan powiedział Izraelowi w Księdze Wyjścia 19: 6, kiedy to przybyli na świętą górę, że staną się „królestwem kapłańskim i narodem świętym”. Królestwem kapłańskim. Nie królestwem królów i kapłanów, lecz królestwem kapłańskim.

Ponieważ Izrael był pierworodnym synem Boga, Bóg musiał podjąć decyzję. Pierworodni musieli być albo odkupieni od Pana albo też oddani służbie Bożej. Cały naród Izraela należał do Niego i On zdecydował NIE oddawać ich ‘świeckim zajęciom’, ale powiedział, że cały pierworodny naród stanie się Jego kapłanami – królestwem kapłańskim tylko dla Niego samego.
Tak więc Bożym ‘Planem A’ było, aby cały naród, Jego pierworodny, był oddany Jego służbie. I w tym miejscu będziemy kontynuować następnym razem.

Boże plany dla nas_2

Błogosławieństwa

John Fenn

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.