Category Archives: Codzienne rozważania_2008

BC_14.12.08 Zasada resztki

logo

14 grudnia 2008

Dzisiejsze rozważania zaczerpnięto z:
ZASADA RESZTKI
Chip Brogden

http://www.theschoolofchrist.org/articles/daniel4.html

Odezwał się król i rzekł: Czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości? (28) Gdy słowo to było jeszcze na ustach króla, zagrzmiał głos z nieba: Oznajmia ci się, królu Nebukadnesarze, że władza królewska zostaje ci odjęta. (Dn. 4:27,28).

Pan pozwala na to, aby Ego szło własnym kursem, podobnie jak drzewo, którego gałęzie napełniają ziemię, a te wysokie sięgają niebios. Lecz dzień sądu nadchodzi a ci, którzy kochają Siebie, będą nienawidzić sądu; lecz ci, którzy nienawidzą Siebie, polubią sąd. Jeśli nasze serce zajmuje postawę „nie ja, lecz Chrystus” to będziemy radować się za każdym razem, gdy nas ubywa, a Chrystus wzrasta. Poddamy się działaniu Pana na nas. Nie będziemy się koncentrować na tym, co traci Ego, lecz na tym co Chrystus zyskuje, ponieważ nasza strata to Jego zysk.


Subscribe to these daily
messages:
http://www.TheSchoolOfChrist.Org/join.html

рейтинг компаний сео

BC_13.12.08 Temu, który zwycięża

#

logo

13
grudnia 2008


Dzisiejsze
rozważania zaczerpnięto z:

TEMU,
KTÓRY ZWYCIĘŻA
Chip
Brogden

http://www.theschoolofchrist.org/articles/overcomes.html

Zwycięzcy
i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad
poganami, i będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak
skruszone naczynia gliniane; taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca
mojego; dam mu też gwiazdę poranną
(Obj.
2:26-28).

Podobnie
jak Jeremiasz został posłany do narodów i królestw, tak my
również przyjęliśmy ten autorytet. Nie służymy w ramach rządowych
możliwości, lecz w ramach duchowych, modląc się, aby przyszły
Królestwo Boże i Wola Boża. Taka modlitwa jest bardzo ważka i
uniwersalna. Jest z poza ziemi, więc porusza ziemię.

W
dodatku do władzy nad narodami, dano nam „gwiazdę poranną”.
Chrystus jest Gwiazdą Poranną, Niebieskim Człowiekiem, Tym, który
jest wyżej ponad narodami i królestwami tego świata. Gwiazda
Poranna daje Zwycięzcom niebieski autorytet, który jest ponad
wpływami ziemskiej rzeczywistości, w której muszą żyć.


Subscribe
to these daily
messages:
http://www.TheSchoolOfChrist.Org/join.html

раскрутка

BC_11.12.08 Temu, który zwycięża

logo

11 grudnia 2008

Dzisiejsze rozważania zaczerpnięto z:
TEMU, KTÓRY ZWYCIĘŻA
Chip Brogden

http://www.theschoolofchrist.org/articles/pray.html

Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje (Obj. 2:17b).

Ta manna jest UKRYTA a imię jest TAJNE. Pan wykonuje prace, lecz ta
praca jest przeważnie ukryta i tajna. Jeśli zawsze szukamy czegoś na zewnątrz, co jest na widoku, to tracimy o wiele głębsze działanie Boga, znajdujące się pod tą powierzchnią.

========================

Subscribe to these daily messages:
http://www.TheSchoolOfChrist.Org/join.html

раскрутка

BC_10.12.08 Temu, który zwycięża

logo

10 grudnia 2008

Dzisiejsze rozważania zaczerpnięto z:
TEMU, KTÓRY ZWYCIĘŻA
Chip Brogden

http://www.theschoolofchrist.org/articles/overcomes.html

Twoją, Panie, jest wielkość i moc, i majestat, i sława, i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do ciebie należy, twoim Panie, jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony  jako głowa nad wszystko. (1 Kron. 29:11).

Wielu ludzi pisze do mnie i pyta, jak radzić sobie z tym czy tamtym, jak zdobyć zwycięstwo nad tym czy tamtym. Pozwólcie mi powiedzieć, że nie ma żadnego znaczenia jakiego rodzaju masz potrzebę, Odpowiedź jest zawsze ta sama. Zwycięstwo jest Człowiekiem, a nie doświadczeniem. Jeśli musisz upaść sto, tysiąc czy milion razy, aby tego się nauczyć, to warto.

Nie ma znaczenia to czy ty rozumiesz, czy się zgadzasz, wierzysz czy widzisz to. Faktycznie, wszystko inne wydaje się mówić coś przeciwnego, lecz ty sam zobaczysz, tak jak ja zobaczyłem, że Zwycięstwo, Łaska, Siła, Pokój, Miłość, Światło i Życie to nie są „rzeczy”, to Chrystus, a mając tego Człowieka, masz wszystko czym ten Człowiek jest.


Subscribe
to these daily
messages:
http://www.TheSchoolOfChrist.Org/join.html

продвижение сайта результат

BC_10.12.08 Temu, który zwycięża

logo

10 grudnia 2008

Dzisiejsze rozważania zaczerpnięto z:
TEMU, KTÓRY ZWYCIĘŻA
Chip Brogden

http://www.theschoolofchrist.org/articles/overcomes.html

Twoją, Panie, jest wielkość i moc, i majestat, i sława, i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do ciebie należy, twoim Panie, jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. (1 Kron. 29:11).

Wielu ludzi pisze do mnie i pyta, jak radzić sobie z tym czy tamtym, jak zdobyć zwycięstwo nad tym czy tamtym. Pozwólcie mi powiedzieć, że nie ma żadnego znaczenia jakiego rodzaju masz potrzebę, Odpowiedź jest zawsze ta sama. Zwycięstwo jest Człowiekiem, a nie doświadczeniem. Jeśli musisz upaść sto, tysiąc czy milion razy, aby tego się nauczyć, to warto.

Nie ma znaczenia to czy ty rozumiesz, czy się zgadzasz, wierzysz czy widzisz to. Faktycznie, wszystko inne wydaje się mówić coś przeciwnego, lecz ty sam zobaczysz, tak jak ja zobaczyłem, że Zwycięstwo, Łaska, Siła, Pokój, Miłość, Światło i Życie to nie są „rzeczy”, to Chrystus, a mając tego Człowieka, masz wszystko czym ten Człowiek jest.


Subscribe
to these daily
messages:
http://www.TheSchoolOfChrist.Org/join.html

раскрутка

BC_09.12.08 Temu, który zwycięża

logo

09 grudnia 2008

Dzisiejsze rozważania zaczerpnięto z:
TEMU, KTÓRY ZWYCIĘŻA
Chip Brogden

http://www.theschoolofchrist.org/articles/overcomes.html

I wszystko poddał pod stopy Jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła (Ef. 1:22).

Gdy WIDZIMY stale wzrastającego Chrystusa, Którego celem jest wypełnić wszystko, wtedy jesteśmy uwalniani od małości i ciasnego myślenia. Nie zwyciężamy niczego przez skupianie na tym uwagi i kierowaniu naszej energii przeciwko tej RZECZY. „Rzeczy” będą utrzymywać nas w stanie nieustannego zabiegania od rana do nocy i od zmierzchu do rana. Oby Bóg wyzwolił nas z „rzeczy” i pokazał nam Swego Syna! Musimy nauczyć się skupiać nasze serca na Panu Jezusie Chrystusie, który MUSI wzrastać. Wtedy nie ma już więcej miejsca na „rzeczy”. Zostają one po prostu pochłonięte w Zwycięstwie.


Subscribe
to these daily
messages:
http://www.TheSchoolOfChrist.Org/join.html

topod

BC_08.12.08 Temu, który zwycięża

logo

08 grudnia 2008

Dzisiejsze rozważania zaczerpnięto z:
TEMU, KTÓRY ZWYCIĘŻA
Chip Brogden

http://www.theschoolofchrist.org/articles/overcomes.html

On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej (56) i rzekł: Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej (Dz.
7:55,56).

Zwycięzcy to ci, którzy widzą Jezusa na nowo, którzy mają przed sobą wizję Niebiańską przez cały czas. Najpewniejszą drogą do przegranej jest zdjąć wzrok z TEJ JEDNEJ rzeczy i skierować go na „wiele rzeczy”. Duch Antychrysta nie potrzebuje, abyś skłonił się przed szatanem, lecz ma nadzieję na zaćmienie twojej wizji Chrystusa. Problem dzisiejszego kościoła to fakt, że brak nam widzenia Chrystusa. Straciliśmy Jego widok, a na Jego miejscu mamy programy, nabożeństwa, przewidywania końca czasów i interpretacje plus 1001 innych rzeczy, które po dodaniu do siebie bez Chrystusa dają „zero”. Jeszcze gorzej, wydaje nam się, że te rzeczy TO On.


Subscribe to these daily
messages:
http://www.TheSchoolOfChrist.Org/join.html

продвижение