Category Archives: Wspieram Kenię

Kenia pomoc ubogim

Wspieram w miarę możliwości pastora i jego działalność w tamtym rejonie świata (więcej TUTAJ .), ale ogromną pomocą byłoby (stałby się wtedy samodzielny), gdyby udało się zakupić urządzenie do mielenia, co pozwoliłoby na uruchomienie własnej działalności i zarabianie na potrzeby własne i służby. Poniżej 2 zdjęci, jak to 'urządzenie' wygląda. Potrzeba ok. 3000 zl.

Poniżej kilka zdjęć z przebudzeniowych spotkań w okresie Wielkanocy tego roku. Niektóre wdowy i dzieci przeżyły wraz ze świętymi wspaniałe przebudzenie tym czasie.

Gdy odwiedziliśmy te kochane sieroty, nie można było się powstrzymać od łez z powodu sytuacji, w jakiej je zastaliśmy: nie jedli posiłku od 3 dni. Suche oczy i usta, puste żołądki. Lecz, dzięki Bogu, który zawsze jest na czas i odpowiada na modlitwy, co dowiodły uśmiechy na ich twarzach, gdy nas zobaczyli i wiedzieli, że przywieźliśmy im żywność. Głośno krzyczeli Bogu dziękując i chwaląc Boga za to, że o nich pamiętał w taki czas. Ponieważ potrzeba jest ogromna ta ilość żywności, którą dostarczyliśmy nie była wystarczająca, a jest ich wielu. W naszych sierocińcach opiekujemy się 500 sierotami i 300 wdowami (niektóre z nich mają swoją żywność), dajemy im żywność, a utrzymanie 300 sierot i 30 wdów wynosi 550$ tygodniowo. Prosimy o modlitwę, aby Bóg otworzył drzwi dla nas, aby te potrzeby mogły być zaspokojone, wiemy, że Bóg stworzył je w jakimś celu i to powoduje, że nie zadajemy Bogu pytań dlaczego sprowadził ich na ten świat i umieścił w takiej sytuacji.

W miłości Jezusa

Brat Moses

(Zdjęcie można powiększyć, klikając na nie.)

 

Zdjęcia z chrztu, oraz chwili przekazywania żywności sierotom i ich opiekunom

 

Usługa wielkanocna pastora Mosesa

  Continue reading

Luyekhe znaczy Błogosławiony Piasek

 „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko” (Ef. 1: 3-10)

 

Oto krótkie sprawozdanie z tego, co Bóg robi w ziemi Bungoma, Kenia.

Odwiedziliśmy ostatnio (w kwietniu) miejsce zwane Luyekhe, gdzie znajduje się nasz siostrzany kościół (Luyekhe znaczy Błogosławiony Piasek), co jest około jednej godziny drogi od nas. Wraz z Violet często odwiedzamy to miejsce i zawsze, za każdym razem, gdy dzielimy się Słowem Królestwa, jesteśmy dotknięci ich miłością i wiarą. Dziękujemy Bogu, który zawsze daje nam słowo nadziei, aby je zasiać w sercach  zarówno sierot jak i wdów, aby zachęcać ich i uczyć jak radzić sobie z emocjami. Nauczyli się już, jak radzić sobie z sytuacją, w której znaleźli się wskutek śmierci mężów lub rodziców. Daje im to nadzieję, aby posuwać się do przodu. Modlimy się o to, aby Bóg otworzył okna niebieskie tak, aby ich potrzeby zostały zaspokojone i to przeważnie na dłużej, tj. żywność, schronienie i szkoły dla tych drogich ludzi oraz dochody, które umożliwiają planowanie środków egzystencji. Przekazaliśmy im trochę ubrań, jak widać na ostatnim zdjęciu. Proszę przyłączcie się do naszych modlitw o Boże zaopatrzenie dla tych drogich…

Niech Was Bóg błogosławi

Moses.

 

Luyekhe znaczy Błogosławiony Piasek, nowe informacje z Kenii od pastora Moses’a.

Pastor Mojżesz z żoną (Violet) modlą się o bezpłodną kobietę.                                     Pastor Mojżesz z jedną z sierot

Dzieci (sieroty) i ich opiekunowie w modlitwie                            Podekscytowane dzieci oczekujące na otrzymane nowe ubrania

Brat Mojżesz, siostra Violet, dzieci i wdowy przekazują wam wszystkim wyrazy miłości oraz modlitwę

раскрутка

Kenia, spotkanie liderów_styczeń 2012

Witajcie.

Spędziliśmy wspaniały czas w Bożej obecności, Spotkanie zaczęło się około 10.00 i zakończyło o 16.30. Wdzięczni jesteśmy Bogu za czas zgromadzenia w Jego obecności. Tematem spotkania było Słowo z Księgi Objawienia 3:20, które mówi o tym, że Jezus puka do drzwi. Duch Pański działał wspaniale i było dużo objawienia. Wielu liderów okazywało po spotkaniu ogromną radość, zostali odświeżeni w Duchu. 35 liderów przybyło na to spotkanie. Wszyscy obiecali być gorliwi i oddani w służbie. Będzie to się działo dzięki modlitwie i skupieniu na wizji. Nasz Pan i Mistrz stoi na zewnątrz mówiąc: ‘stójcie aż przyjdę’, będąc posłusznymi Wielkiemu Powołaniu, jak zapisano w Mt. 28:19: „Idźcie więc i uczcie wszystkie narody, chrzcząc je w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

Continue reading