Chodzenie w Duchu Świętym!

Daniel Pontious
O ile wielu chrześcijan zna ten wers, wielu cytuje go z łatwością, zdumiewa mnie, jak niewielu rzeczywiście wie, jak to robić.
Mówię więc: (nawykowo) postępujcie według Ducha (wrażliwi, kontrolowani i prowadzeni przez Ducha), a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej (ludzkiej naturze pozbawionej Boga)”(Ga 5:16).
Choć takie podejście może brzmieć względnie prosto, w rzeczywistości chodzenie w tym jest znacznie trudniejsze, jak dla wielu z nas okazało się to na podstawie własnego doświadczenia. Często jest tak, że nasze osobiste sprawy okazują się być całkowicie sprzeczne z tym, co Duch Święty mówi nam, musimy więc podejmować osobiste decyzje (często pod naciskiem chwili), aby być Mu posłusznymi.
Jeśli jesteśmy Jego Świątynią (1Kor 6:19), to mieszka w nas i często przystępuje do nas w trudnych czasach, abyśmy robili coś, co zupełnie nie pasuje do naszych osobistych wyborów, do tego, co zdecydowaliśmy się robić. W takich chwilach musimy wybierać między Wolą Pana, naszą własną i szybko decydować, co następnie będziemy robić. Czy w danej chwili zamierzamy wyrzec się siebie i wejść w to, do czego Duch Święty nas nakłania, czy wybierzemy własną drogę tracąc możliwość oglądania Bożej Chwały i Mocy manifestujących się, co prawdopodobnie zmieni życie wszystkich zaangażowanych? (Hbr 3:15).
W istocie chodzenie w Duchu Bożym to całkowite poświęcenie Ego! Podczas, gdy możemy zajmować się naszymi codziennymi sprawami (sądząc, że zdobywamy to, co uważamy za ważne), uczenie się posłuszeństwa Jego Głosowi daje Panu możliwość nadnaturalnego kierowania naszymi krokami na drogach naszego życia. „Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami” (Przyp 16:9).
Im bardziej uczę się dróg Jezusa Chrystusa, tym większych rzeczy będę doświadczał, chodził Jego śladami i uczył się tego, jak chodzić zgodnie z prowadzeniem Ducha Świętego, ale dojście do tego wymaga małych początków. W rutynie każdego dnia Duch Święty starał się pozyskać twoją uwagę, lecz być może nie rozpoznałeś Jego podpowiedzi. Jeśli jesteś gdzieś zajęty swoimi sprawami i słyszysz Jego Głos, abyś zrobił coś, co nie należy do twojej codziennej rutyny, NIE ZATWARDZAJ SWEGO SERCA NA TO – IDŹ W TO! On ustawia cię do Potencjalnego Nadnaturalnego Spotkania, które wpłynie na twoje i innych życie!
Wyrzeczenie się swoich planów może nie być początkowo łatwe, lecz gdy już wejdziesz głębiej w Jego Sugestie to większa łaska i większa moc pojawią się, aby dokonywać przemiany twojego życia i tych, którzy są wokół ciebie.
Czy wiesz, kim jesteś ???❤️❤️❤️

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

2 comments

 1. Myślę, że na pewnym etapie powinno się to stać oczywiste, że lepiej być posłusznym.
  Nabiera się doświadczenia na tyle, że zawsze wiadomo, że to, co Pan chce jest lepsze, bądź po prostu wymaga posłuszeństwa,
  choć ciągle jest to osobista decyzja,ciągle opierająca się na wierze, bo nie wiemy nigdy, co jest „na drugim końcu”, nie zawsze jest to tak oczywisty wybór, jak napisałem na wstępie i nie zawsze widać to od razu skutek.
  Dobrym przykładem jest historia Filipa, który został „wyrwany” z samego centrum przebudzenia, Samarii, na pustynię..
  Dz 8:
  25. … zwiastując dobrą nowinę po wielu wioskach samarytańskich. (26) A anioł Pański rzekł do Filipa, mówiąc: Wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. (27) I powstawszy, poszedł.

  Mamy też podobne dwie historie, choć zupełnie inaczej zakończone:
  Mt 2
  (13) A gdy oni odeszli, oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. (14) Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy, i udał się do Egiptu.

  oraz
  Rdz 19
  (12) Wtedy mężowie ci rzekli do Lota: Kogokolwiek masz tu jeszcze w tym mieście, zięciów, synów lub córki oraz wszystko, co do ciebie należy, wyprowadź z tego miejsca. (13) Zniszczymy bowiem to miejsce
  ….
  (15) A gdy wzeszła zorza, przynaglali aniołowie Lota, mówiąc: Wstań, weź żonę swoją i dwie córki, które się tu znajdują, byś nie zginął wskutek winy tego miasta. (16) Lecz gdy się ociągał, …
  ….

 2. Takie życie wymaga od człowieka dużej siły woli i mocnej chęci do panowania nad sobą. siłę woli można ćwiczyć poprzez drobne rzeczy, których się nie zrobi dla zasady. przy większych potrzebny jest Chrystus. Mnie zawsze przy grubszych sprawach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.