Nowe rzeczy dla Nowego Stworzenia

Daniel Pontious
Zbyt wielu spośród nas żyje w Chrystusie po niewłaściwej stronie Krzyża. Usiłujemy wykonywać i osiągać to, co Bóg nam mówi przy pomocy siły naturalnego człowieka. Szaloną częścią jest to, że my już nie jesteśmy tym, czym, kim byliśmy niegdyś!
Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie (tj. jest wszczepiony, przyłączony do Niego przez wiarę w Niego jako Zbawiciela), jest NOWYM STWORZENIEM; stare przeminęło (poprzedni moralny i duchowy stan), oto wszystko stało się nowe” (2Kor 5:17).
Gdy Słowo deklaruje, że Wszystko stało się nowe, to znaczy, że WSZYSTKO SIĘ ZMIENIŁO, a wraz z tą zmianą przyszło nowe myślenie, nowe działanie, Nowe możliwości oraz (w istocie) Nowe Życie. Mając to na uwadze, nie można ugruntować nowego życia w Chrystusie przy pomocy tych samych, starych narzędzi, które były używane wtedy, gdy nie byłeś w Chrystusie. Stare nastawienie umysłu, zasady, zdolności i cele zdezaktualizowały się.
Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście (w nowym życiu przez wiarę) w Duchu, a teraz w ciele (tj. przez swoje własne uczynki i wysiłki, aby zachować Prawo) kończycie?” (Ga 3:3). Paweł zajmuje się dla nas tą sprawę w Liście do Galacjan, którzy próbowali korzystać ze standardów Prawa wraz z Łaską Bożą nad nimi, a te dwie rzeczy nie mieszają się. Bóg dał ci to, czego potrzebujesz, aby osiągnąć wszystko, co On ci powie, przez Ducha Świętego, a to, co ci dał, funkcjonuje dzięki SKOŃCZONEMU DZIEŁU BOŻEMU! Jak robak przekształca się w pięknego motyla, i zaczyna korzystać ze swoich nowych możliwości, aby latać – w przeciwieństwie do czołgania się po gruncie – tak też my zaczynamy funkcjonować inaczej w Chrystusie Jezusie, niż to było poprzednio!
Moc Zmartwychwstania pochodząca od Ducha Świętego jest naszym uzdolnieniem w Chrystusie do osiągania wszystkiego, do czego On nas pośle! Już nigdy więcej nie jest to dzięki mocy (naturalnych możliwości) czy przez siłę (zewnętrznych źródeł), lecz dzięki Jego Duchowi, który funkcjonuje w tym nowym życiu.
Ciało nic nie pomaga, lecz Duch daje życie!
Bóg nie tylko chce, abyśmy żyli życiem Bożym, ale żeby to życie płynęło przez nas, a będzie tak wtedy, gdy będziemy funkcjonować przez Moc Ducha Świętego, z drugiej strony Krzyża! Jest Nowe Życie w Chrystusie dla każdego z nas. Pozbądź się starej postawy umysłu, starych możliwości i planów, które zdawały egzamin poprzednio, a zacznij funkcjonować w nowych możliwościach w Chrystusie. Gdy to zrobisz, frustracja odejdzie. Gdy wejdziesz w Boże możliwości płynące przez twoje życie przez Ducha Świętego, zaczniesz widzieć jak twoje nowe życie wypełnia się.
Czy wiesz, kim jesteś???❤❤❤

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *