Codzienne rozważania_01.02.11

Ponieważ Twoje jest Królestwo i Moc i Chwała na wieku. Amen” (Mat. 6:13b).

Jaką otrzymujemy gwarancję? Oto ona: pomimo tego, że narody powstają przeciw narodom, a królestwa przeciw królestwom, pomimo politycznego tumultu i globalnego zamieszania, „TWOJE JEST KRÓLESTWO” – Twój Tron jest wieczny, Twoje Królestwo jest ustanowione a wzrostowi Twojego Panowania nie będzie końca. (Iz. 9:6,7). Innymi słowy, jak powiedziałby to Daniel: rządzą Niebiosa i to Najwyższy Bóg rządzi sprawami ludzkimi.
TO jest istota sprawy. TO jest to ku czemu zmierzamy, od naszych codziennych spraw jako uczniowie Jezusa, do kursu i kierunku całego tego wiekuaracer

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 3]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.