Codzienne rozważania_03.03.2016

Hurynowicz_rozwazania

2 Korynt. 12:20-21.
OBAWIAM SIĘ BOWIEM, ŻE GDY PRZYJDĘ, ZASTANĘ WAS NIE TAKIMI, JAKIMI BYM CHCIAŁ I ŻE WY RÓWNIEŻ NIE ZNAJDZIECIE MNIE TAKIM , JAKIM CHCIELIBYŚCIE, LECZ ŻE MOŻE BĘDĄ SWARY, ZAZDROŚĆ, GNIEW, ZWADY, OSZCZERSTWA, OBMOWY, NADYMANIE SIĘ, NIEPORZĄDKI; OBAWIAM SIĘ, ŻE GDY PRZYJDĘ, BÓG MÓJ UPOKORZY MNIE PRZED WAMI I ŻE BĘDĘ MUSIAŁ UBOLEWAĆ NAD WIELOMA Z TYCH, KTÓRZY ONGIŚ POPEŁNILI GRZECHY I DO DZIŚ JESZCZE ZA NIE NIE ODPOKUTOWALI, GRZECHY NIECZYSTOŚCI, WSZETECZEŃSTWA I ROZWIĄZŁOŚCI, KTÓRYCH SIĘ DOPUŚCILI.

Swary pojawiają się tam, gdzie ludzkie charaktery zajmują miejsce, które należy się wyłącznie Panu Jezusowi lub gdzie dyskusje wymykają się spod kontroli. Trudno jest zażegnać raz rozpoczęte swary. Za swarami kryje się zazdrość i ona prowadzi do kłótni. Prowokuje intrygi i fałszywe oskarżenia. Niestety, może pojawić się także wśród chrześcijańskich kaznodziejów i liderów. Z zazdrości wypływa gniew. Kiedy wybuchnie, zapominamy o prawdzie i szatan zdobywa nad nami przewagę. Ludzie zaczynają opowiadać się po którejś ze stron konfliktu i w ten sposób rodzą się podziały i zwady. Dochodzi do obmowy i obrzucania się oszczerstwami, które tak uwielbia nasza grzeszna natura. Obmowa jak i oszczerstwo, są przejawem ludzkiej pychy, ponieważ w krótkim czasie prowadzą do osądzania innych. To z kolei wywołuje nieporządek. A wszystko razem jest zaprzeczeniem darów Ducha i zasmuca go. Grzech nieczystości zaczyna się w umyśle od nieczystych myśli. Nieczyste myśli skłaniają się do wszeteczeństwa. Nieopanowane wszeteczeństwo rodzi rozwiązłość.
Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.