Codzienne rozważania_04.03.2016

Hurynowicz_rozwazania

1Tym 4:12.
NIECHAJ CIĘ NIKT NIE LEKCEWAŻY Z POWODU MŁODEGO WIEKU; ALE BĄDŹ DLA WIERZĄCYCH WZOREM W POSTĘPOWANIU, W MIŁOŚCI, W WIERZE, W CZYSTOŚCI.

Człowiek może i powinien być wzorem dla innych. Zazwyczaj uważamy, że starsi powinni dawać przykład młodszym: rodzice dzieciom, doświadczeni wierzący nowo nawróconym. Powyższy werset mówi, że także młodzi wierzący mogą być wzorem dla swego otoczenia. Tymoteusz nie miał dużego doświadczenia życiowego. To przychodzi z wiekiem. Ale jego życie powinno przekonywać, że kroczył za Panem. Paweł wymienia 5 dziedzin, w których Tymoteusz powinien być wzorem:
W SŁOWIE – mowa hałaśliwa, nieprzemyślana czy płytka nie może służyć za przykład. Nie zapominajmy o tym, że słowa wypływają z naszego serca.
W POSTĘPOWANIU – dotyczy wszystkich sfer naszego życia. Inaczej zachowujemy się wśród ludzi tego świata, a inaczej wśród wierzących. Ludzi możemy zwieść ale nigdy Boga.
W MIŁOŚCI – nasza pierwsza miłość należy się Panu. Potem miłość, którą Bóg wlał do naszych serc, powinniśmy okazywać wszystkim ludziom, młodym i starym.
W WIERZE, W CZYSTOŚCI – Słowo Boże poucza nas, jak mamy się zachować wobec innych. Jeżeli młody, wierzący człowiek przyjął Boże przykazania i według nich żyje, może być wzorem dla innych.
Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.