Codzienne rozważania_03.04.2012

Dam wam deszcze w swoim właściwym czasie, a ziemia dawać będzie swój plon i drzewo polne swój owoc” (III Moj. 26:4).

Nie otrzymuje się owocu zanim nie zakończy się kwitnienie. To lato, a nie zima, następuje po zdmuchnięciu kwiecia. Oczywiście, lubimy oglądać czas kwitnienia, lecz dziwnie czulibyśmy się, gdybyśmy je oglądali przez całe lato. Powinni byśmy wtedy powiedzieć: „Coś jest tutaj źle, już czas, żeby kwiat opadł”. Przyglądamy się bliżej i w tym samym miejscu widzimy coś innego, coś bardziej wartościowego, pełną obietnicę. To wczesne kwitnienie może być znakiem życia, lecz nie jest życiem samo w sobie. Znak wczesnego życia należy do wczesnej wiosny, pokazując, że zima jest już przeszłością i działa zmartwychwstanie. Jest to znak, lecz nie sama istota i przemija wraz z duchowym niemowlęctwem. Ten wczesne wybuchy entuzjazmu nie są podstawą naszej duchowej jedności z Bogiem, lecz są znakiem czegoś, co się w nas dzieje; pochodzą one z nas, nie z Boga. On nie jest kwiatkiem,  Pan nie zamierza zdmuchiwać. Życie pracuje i pojawi się w mocniejszej i głębszej postaci…

Jeśli, z jednej strony, Życie wieczne działa, aby nas odciąć od naszego naturalnego życia jako podstawy relacji z Bogiem to, z drugiej strony, to co się dzieje jest doskonale wspaniałe. „Pant to czyni i to jest cudowne w naszych oczach”.  Pan wkracza nawet jako nasze fizyczne życie, aby czynić więcej niż byłoby to możliwe dla nas w najlepszych wysiłkach, a z pewnością znacznie ponad obecne możliwości, ponieważ to On uświadomił nam, że jako ludzie nic nie możemy, nawet przy najlepszych staraniach. Życie to czyni. Życie zmusza do odejścia jednego systemu i wprowadza następny, robiąc miejsce drugiemu, gdy pierwszy przemija.

T. Austin-Sparks from: All Things in Christ – Chapter 9

 ________________________________________________________________________________________

2 kwietnia | 4 kwietnia

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich

продвижение сайта

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *