Codzienne rozważania_03.09.10 Niezawodne Słowo Boże

James Ryle

W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, aby się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie,…” (Ezdr. 1:1).

Wczoraj zobaczyliśmy, jak Bóg użył słów Izajasza, aby pobudzić Cyrusa Wielkiego do działania, a dziś zobaczymy, że te działania były wypełnieniem słów proroka Jeremiasza, wypowiedzianych niemal 100 lat wcześniej. Choć wydaje się, że zajmuje to wieki, jednak słowo, które Bóg daje zawsze wypełnia się!

I cała ta ziemia stanie się rumowiskiem i pustkowiem, i narody te będą poddane królowi babilońskiemu, siedemdziesiąt lat” (Jer. 25:11) i dalej „Bo tak mówi Pan: Gdy upłynie dla Babilonu siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce” (Jer. 29:10).

Bóg dokonał tego, co powiedział przez Jeremiasza. Zwróć uwagę na to: Bóg wypełnił słowa Jeremiasza w najbardziej zaskakujący sposób, taki jakiego nikt z ludzi nie mógł sobie wyobrazić – poruszył serce pogańskiego króla, Wielkiego Cyrusa Perskiego (współczesny Iran), aby zainicjował i podpisał akt powrotu Bożych ludzi do Jerozolimy w tym szczególnym celu: aby odbudowali Świątynię Pańską!

Oto słowa samego Cyrusa: „Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios, On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, które jest w Judzie. Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim! Niech wyruszy do Jeruzalemu, które jest w Judzie, i niech buduje świątynię Panu, Bogu izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie” (Ezdr. 1:1-3).

Niech ci się nawet na chwilę nie wydaje, że Boże Słowo kiedykolwiek zawiedzie. Nie ma żadnego znaczenia, co będzie dziać się na tym świecie, nie jest ważne, kto może panować w królestwach ludzkich, nie jest też ważne, co ludzi mówią bądź myślą, ponieważ to, co powiedział Bóg zawsze będzie potwierdzone.

Możemy złożyć swoje zaufanie w Nim!раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.