Codzienne rozważania_02.09.10 Ej, a kto tutaj właściwie rządzi?

James Ryle

pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego” (Ezdr. 1:1).

Oczywiście, że to Bóg rządzi, zawsze tak było i zawsze tak będzie. To On popędza królów tego świata, aby wykonywali Jego wolę. On jest Panem, który pobudził ducha Cyrusa, inspirując go wiarą i pobudzając do działania na rzecz Swego ludu.

Powstaje pytanie: W jaki sposób Bóg 'pobudził’ Cyrusa?

Zastanówmy się nad taką wersją wydarzeń, jako czymś najbardziej prawdopodobnym. Prorok Daniel służył wiernie w pałacach Babilonu i miał dostęp do tronu. Znał Pismo bardzo dobrze i szukał każdej możliwości, aby dzielić się Słowem Bożym z kolejnymi rządzącymi. Wyobraź sobie, jak długo musiał Daniel czekać na tą chwilę, gdy mógł rozmawiać z Cyrusem o tym, że słowa zapisane przez proroka Izajasza niemal sto lat wcześniej, były proroctwem o samym Cyrusie i to z imienia!

Wyobraź sobie, co musiało się dziać w sercu Cyrusa, gdy usłyszał właśnie te słowa czytane ze zwoju:

Który mówię o Cyrusie: On moim pasterzem, wykona całkowicie moją wolę, i który mówię o Jeruzalemie: Będziesz odbudowane – a o świątyni: Będziesz na nowo założona. Tak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody i odpiąć pas na biodrach królów, aby przed nim otworzyć podwoje i aby bramy nie były zamknięte: Ja pójdę przed tobą i wyrównam drogi, wysadzę spiżowe wrota i rozbiję żelazne zawory. I dam ci schowane w mroku skarby i ukryte kosztowności, abyś poznał, że Ja jestem Pan, który cię wołam po imieniu, Bóg Izraela, przez wzgląd na mojego sługę Jakuba i Izraela, mojego wybrańca, wołam cię po imieniu, nadałem ci zaszczytne imię, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga. Ja ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz, aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Pan i nie ma innego” (Iz. 44:28 – 45:6).

Bóg rządzi, zawsze tak było i zawsze tak będzie. Możesz powierzyć Mu swoje życie we wszystkim i zawsze. Trwaj szukając Jego oblicza, słuchając Jego głosu i wykonując Jego wolę, a wszystko będzie w porządku w twoim świecie również. Nawet jeśli Bóg będzie musiał pobudzić królów, aby wykonali Jego wolę.

продвижение сайта в москве

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *