Codzienne rozważania_05.06.2016

Hurynowicz_rozwazania
Rzm 1:16-17
ALBOWIEM NIE WSTYDZĘ SIĘ EWANGELII CHRYSTUSOWEJ, JEST ONA BOWIEM MOCĄ BOŻĄ KU ZBAWIENIU KAŻDEGO, KTO WIERZY, NAJPIERW ŻYDA, POTEM GREKA, BO USPRAWIEDLIWIENIE BOŻE BYWA W NIEJ OBJAWIONE, Z WIARY W WIARĘ, JAK NAPISANO: A SPRAWIEDLIWY Z WIARY ŻYĆ BĘDZIE.

Biblia mówi nam, że człowiek poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa może stać się sprawiedliwy wobec Boga. Moc Ewangelii jest środkiem, którego Bóg używa do zbawienia człowieka. Bóg zbawia każdego kto wierzy, Żyda i poganina. Jest ona mocą Boga dla wszystkich wierzących. Nie wszyscy, którzy słuchają Ewangelii zostają zbawieni, ale wszyscy, którzy w nią uwierzą. Straszne jest nie znać jedynej nowiny, jaką Bóg objawił. Boże słowo koncentruje się na osobie Jezusa Chrystusa. Mówi ono o tym, jak człowiek może stać się sprawiedliwy w oczach Boga. Mówienie o tym jest pozbawione sensu, jeśli nie zdamy sobie sprawy, że człowiek nie jest z natury sprawiedliwy w oczach Boga. Słowo Boże mówi nam, że człowiek może stać się sprawiedliwy, ponieważ grzech może zostać zmazany. W ten sposób Jego gniew zostaje odwrócony. Wszystko to dzieje się poprzez wiarę, nie zaś dlatego, jakoby zainteresowani ludzie zasługiwali na to. Każdy kto wierzy może taką sprawiedliwość osiągnąć.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.