Codzienne rozważania_06.06.2016

Hurynowicz_rozwazania

Rzm 1:18-19
ALBOWIEM GNIEW Z NIEBA OBJAWIA SIĘ PRZECIWKO WSZELKIEJ BEZBOŻNOŚCI I NIEPRAWOŚCI LUDZI, KTÓRZY PRZEZ NIEPRAWOŚĆ TŁUMIĄ PRAWDĘ. PONIEWAŻ TO, CO O BOGU WIEDZIEĆ MOŻNA, JEST DLA NICH JAWNE, GDYŻ BÓG IM TO OBJAWIŁ.

Wszyscy wiemy, że Bóg istnieje. Każdy człowiek posiada wrodzoną świadomość Boga, którą Bóg sam wpisał w jego duszę. Jak zatwardziały by nie był, to wewnętrzne przekonanie jest zbyt silne, aby go w sobie zagłuszyć. To co Bóg stworzył świadczy o Jego boskości. Zawsze tak było i tak jest nadal. Nikt nie może utrzymywać, że nie jest świadomy istnienia Boga. Każdy człowiek wie, że Bóg istnieje. Wiedza ta zapisana jest we wszystkich sumieniach wraz ze świadomością, że Bóg całe zło postawi przed potępiającym sadem. Człowiek zna prawdę o Bogu, lecz zmienia ją na to o czym dobrze wie, że jest nieprawdą. Cześć oddaje rzeczom, które może zobaczyć, które sam wykonał. W ten sposób przechodzi od złego ku jeszcze gorszemu. Niszczące namiętności i podłości, to przymioty człowieka w każdym punkcie kuli ziemskiej. Człowiek w ten sposób postępuje wiedząc, że postępować tak nie powinien. Jego sumienie przypomina mu o Bogu i o sądzie, jednak nie zwraca uwagi na to i idzie naprzód. Jego grzeszne życie jest zamierzone.
Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.