Codzienne rozważania_05.08.2013 – bo tego chcemy

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię, a jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie” (Rzm. 7:19-20).

Zanim zacząłem chrześcijańską służbę przez wiele lat służyłem na polu kryminalnej sprawiedliwości, zaczynając od patroli, jako policjant, do pracownika wydziału opracowywania danych kryminalistycznych. Wiem, co to znaczy spotkanie z przestępcą, który dokonał jakichś przestępstw i staje wobec konsekwencji swoich działań.

Rozmawiając z niektórymi z nich, starałem się dotrzeć do przyczyn ich zachowań. Wielu z nich wiedziało niemal na pewno, że zostaną złapani, więc co nimi kierowało? Często, choć nie wszyscy, wskazywali na to, że robili właśnie to, co chcieli zrobić.

Nawet małe dzieci są nieposłuszne swoim rodzicom, gdy mówi się im, aby czegoś nie robiły. Gdy rodzice rozmawiają z dziećmi o tym, co zrobiły, nie jest czymś niezwykłym usłyszeć od dziecka odpowiedź taką, jak samo jak u kryminalistów: BO CHCIAŁEM!

Gdy czytamy Słowo Boże, są takie specyficzne dziedziny, o których mówi się nam, abyśmy te rzeczy robili, bądź nie robili. Dlaczego to robimy? PONIEWAŻ CHCEMY! Niech Bóg nam wybaczy! Modlę się o to za samego siebie, jak też i za innych, abyśmy zmienili swoje pragnienia z naszej woli, na Jego wolę. Panie, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie!

Wiele błogosławieństw, drogie serca. Zbliżcie się dziś do Boga, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem!

– – Pastor Cecil

продвижение

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.