Codzienne rozważania_06.11.10 Wypróbowany w doświadczeniach, zaufany Boga

James Ryle

Badaj, bądź gorliwy i czyń to co możesz najlepszego, aby zaprezentować się Bogu jako wypróbowany, jako pracownik, który nie ma się czego wstydzić” (2Tym. 2:15, parafraza Amplified Bible).

W każdej sytuacji przychodzi taki czas, że symulanci lekkiej wagi nie są w stanie wykonać pracy. Mogą dobrze gadać, lecz w okopach, gdy uderza napór, składają się jak domek z kart.

Myślę o Abrahamie, który był próbowany aż do momentu, gdy podniósł nóż, aby zgładzić swego syna, Izaaka. Bóg zatrzymał go i bardzo mu od tej chwili zaufał na przyszłość. Myślę o Józefie, który był ciężko doświadczany w Egipcie, gdzie był niesprawiedliwie traktowany wiele razy i nie zwrócił się zgorzkniałym sercem przeciwko Panu. Widzimy też jak Bóg bardzo go wywyższył, aby został w Egipcie księciem, który uratował lud Boży.  Myślę o Danielu i hebrajczykach, którzy doświadczali wielkich prób duszy w babilońskiej niewoli, którzy mimo wszystko, w najciemniejszej godzinie, zachowali wiarę i zostali wyniesieni przez Boga do nadzwyczajnych pozycji i wpływów.

Wypróbowany w doświadczeniach, zaufany Boga

Takie są drogi Królestwa. Bóg szuka tych, którzy są wypróbowani, ponieważ przeszli przez szczególne doświadczenia; mężczyźni i kobiety, których celem nie jest szybki zarobek czy skok na błyskawiczną ścieżkę po sławę i chwałę; szuka mężczyzn i kobiet z kręgosłupem, odnalezionych w głębokiej samotności i oddzieleniu.

Wcześniej Paweł napisał do Tymoteusza: „Dziękuję Chrystusowi Jezusowi naszemu Panu za to, że dał mi siłę do wykonania mojej pracy, ponieważ wiedział, że może mi zaufać” (1Tym. 1:12). Czy Pan może ci zaufać?

Posłuchaj słów Pawła skierowanych do jednego z jego ulubionych kościołów, do Tesaloniczan: „Bóg sprawdził nas dokładnie, aby być pewnym, że można nam zaufać to Przesłanie. Bądźcie tego pewni, że gdy mówiliśmy do was, nie zależało nam na akceptacji tłumu, a jedynie na Bożej. Ponieważ przeszliśmy te próby, macie gwarancję, że zarówno my sami jak i Przesłanie są wolne od błędów, mieszanki motywacji czy ukrytych celów. Nigdy nie używaliśmy słów, aby się wam przypodobać i nikt lepiej od was tego nie wie. Bóg również wie, że nigdy nie używaliśmy mowy jako zasłony dymnej, aby was wykorzystać” (1Tes 2:3-5, parafraza The Message).

Oby Bóg wywyższył w tych dniach tych, którym ON ufa, ponieważ są to ludzie wypróbowani w doświadczeniach, którzy zaliczyli próby. Jeśli Bóg im ufa to my również możemy.

Zalicz swój sprawdzian, przyjacielu; wszyscy liczymy na to, co Bóg zrobi z tobą następnie.

aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4.5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.