Codzienne rozważania_08.04.2015

Hurynowicz_rozwazania

Ps 138:7-8.
CHOĆBYM SIĘ ZNALAZŁ W NIEDOLI, TY MNIE ZACHOWASZ PRZY ŻYCIU. PRZECIWKO ZŁOŚCI NIEPRZYJACIÓŁ MOICH WYCIĄGNIESZ RĘKĘ, A PRAWICA TWOJA WYBAWI MNIE. PAN DOKONA TEGO DLA MNIE. PANIE ŁASKA TWOJA TRWA NA WIEKI, NIE ZANIECHAJ DZIEŁA RĄK TWOICH!

Cierpienie posiada w sobie Boską tajemnicę niepojętą, nie zrozumiałą dla ludzkiego rozumu. Nie było i nie ma duszy, która by osiągnęła świętość, nie przechodząc przez wiele cierpień. Jakiekolwiek byłyby warunki, ona szuka tylko Boga i wypełnienia Jego woli, mając przekonanie, że z Jego miłości i łaski wszystko się dzieje we wszechświecie – dobre lub złe, w przeszłości czy teraźniejszości – będzie przyczyniać się ku jej dobru. Błogosławieństwem jest w pełni poddać się Bogu i być przez Boga pokonanym. Nie pokładajmy nadziei w swoich siłach, swoim rozumie, swoich planach i życzeniach lecz upodabniajmy się do uciszonych przez Pana Jezusa wód morza Galilejskiego. Największą rzeczą jest, umieć cierpieć, nie upadając na duchu.
Życzę błogosławionego dnia.

продвижение сайта

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.