Codzienne rozważania_08.04.2015

Hurynowicz_rozwazania

Ps 138:7-8.
CHOĆBYM SIĘ ZNALAZŁ W NIEDOLI, TY MNIE ZACHOWASZ PRZY ŻYCIU. PRZECIWKO ZŁOŚCI NIEPRZYJACIÓŁ MOICH WYCIĄGNIESZ RĘKĘ, A PRAWICA TWOJA WYBAWI MNIE. PAN DOKONA TEGO DLA MNIE. PANIE ŁASKA TWOJA TRWA NA WIEKI, NIE ZANIECHAJ DZIEŁA RĄK TWOICH!

Cierpienie posiada w sobie Boską tajemnicę niepojętą, nie zrozumiałą dla ludzkiego rozumu. Nie było i nie ma duszy, która by osiągnęła świętość, nie przechodząc przez wiele cierpień. Jakiekolwiek byłyby warunki, ona szuka tylko Boga i wypełnienia Jego woli, mając przekonanie, że z Jego miłości i łaski wszystko się dzieje we wszechświecie – dobre lub złe, w przeszłości czy teraźniejszości – będzie przyczyniać się ku jej dobru. Błogosławieństwem jest w pełni poddać się Bogu i być przez Boga pokonanym. Nie pokładajmy nadziei w swoich siłach, swoim rozumie, swoich planach i życzeniach lecz upodabniajmy się do uciszonych przez Pana Jezusa wód morza Galilejskiego. Największą rzeczą jest, umieć cierpieć, nie upadając na duchu.
Życzę błogosławionego dnia.

продвижение сайта

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.