Codzienne rozważania_09.10.11

Chip Brogden
wszystko poddałeś pod stopy jego. A poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane’” (Hbr. 2:8).

Wejście w posiadanie przez Chrystusa i poddanie wszystkiego Chrystusowi nie jest jakimś biernym, bezinteresowny, odległym, nieobecnym posiadaniem, czegoś w rodzaju zegarka, który raz nakręcony tika sobie teraz długo po tym, gdy go zegarmistrz zostawił. Nie błądźmy: istotą duchowego i fizycznego wszechświata jest żywa, wspaniała, aktywna Osobowość, działająca na rzecz sprowadzenia upadłego stworzenia do oryginalnego stanu, do uzgodnienia go z Bożym Celem, Sercem, Myślą, Pragnienie i Planem, czyli doprowadzenia do tego, aby CHRYSTUS NAPEŁNIAŁ WSZYSTKO, CHRYSTUS PODTRZYMYWAŁ WSZYSTKO i CHRYSTUS BYŁ CENTRUM WSZYSTKIEGO!
Przyjdź szybko, Panie Jezu! Niech Królestwo Twoje

—————-

Share your comments:  http://infinitesupply.org/october9aracer

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.