Codzienne rozważania_10.02.2016

Hurynowicz_rozwazania

Mt 4:4
NIE SAMYM CHLEBEM ŻYJE CZŁOWIEK, ALE KAŻDYM SŁOWEM, KTÓRE POCHODZI Z UST BOŻYCH.

Gdyby Bóg chciał, mógłbym żyć bez chleba tak jak Pan Jezus przeżył czterdzieści dni, lecz nie byłbym w stanie żyć bez Jego Słowa. Przez to słowo zostaliśmy stworzeni i tylko przez nie istniejemy. Bóg jest pierwszą a chleb drugą przyczyną naszego istnienia. W biedzie, gdy zaczynało brakować chleba, malał też głód. Gdy nie było żadnych źródeł pomocy On zsyłał pomoc niespodziewaną. Słowo Boże, Pismo Święte, Biblię musimy mieć zawsze, bo tylko wtedy możemy oprzeć się diabłu. Gdy zabraknie Słowa Bożego wtedy wróg nasz będzie nas miał w swojej mocy ponieważ będziemy słabnąć. Nasza dusza potrzebuje pokarmu a nie ma innego jak Boże Słowo. Żadne księgi czy kaznodzieje całego świata nie są w stanie nakarmić duszy, ale jedno słowo z ust Bożych może nasycić duszę. Daj nam Panie tego chleba na wszystkich drogach naszych.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.