Codzienne rozważania_11.02.2016

Hurynowicz_rozwazania

Treny 3:31-32.
ALBOWIEM PAN NIE ODRZUCA NA WIEKI: GDY ZASMUCA ZNOWU SIĘ LITUJE WEDŁUG OBFITOŚCI SWOJEJ ŁASKI.

Pan Bóg nigdy nie odrzuca na wieki. Kobieta może swoje świecidełka odłożyć na kilka dni, ale nie zapomni ich nigdy i nie wyrzuci do śmieci. Odrzucenie kogoś nie jest w Bożej naturze, aby mógł odrzucić tych, których umiłował. Zostaliśmy wybrani przed wiekami i zostaliśmy umiłowani na całe wieki. Tak nas umiłował, że umarł za nas na krzyżu, dlatego możemy być pewni, że Jego miłość nas nie opuści. Ktoś może twierdzić, że został odtrącony, jest to niemożliwe. Takie myśli powinny być odrzucone i nigdy nie należy dawać im miejsca w swoim sercu. „Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył…” (Rzym. 11:2).

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.