Codzienne rozważania_10.08.10 CNOTA – kiść wielu wspaniały chcech

James Ryle

Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę” (2Ptr. 1:3).

Tekst starej znanej pieśni mówi tak: „Miłość to wiele wspaniałych rzeczy” (tekst: Paul Francis Webster). W podobnym tonie można powiedzieć, że: „Cnota to wiele uszlachetnionych rzeczy”.

Jednym słowem: CNOTA (prawość) to charakter Jezusa Chrystusa. Jest to moc moralnej doskonałości, która prowadzi do tak znakomitego charakteru, tak właściwego zachowania i tak zniewalającej konwersacji, że świat zobaczywszy, przeżywszy i usłyszawszy to, nigdy już nie będzie taki sam. Zostaliśmy wezwani do Jezusa przez Jego chwałę i cnotę, nie tylko po to, aby to dostrzec i czcić, lecz po to, aby dzielić się tym. Po to, abyśmy byli przedłużeniem jej zalet w naszej własnej strefie wpływów. „Dzieła, które ja czynię, wy czynić będziecie. – powiedział Jezus. – a nawet większe nad te, gdyż ja idę do Ojca”.

Wyobraź sobie wpływ jaki na tą planetę ma to, że Jezus z Nazaretu zostaje wielokrotnie pomnożony w milionach Swoich uczniów na całym świecie. Fala cnoty, zlałaby ten glob w takiej mierze, że chwała Pańska pokryłaby ziemię, jak wody pokrywają oceany.

Cnota to nie coś pojedynczego, jest to pęk wielu wspaniałych składników. Jest to pokora w zwycięstwie; nie ma tu miejsca na napawanie się czy drwiny z pokonanego oponenta. Jest to milczenie w cierpieniu, bez skomlenia czy jęczenia innym o niesprawiedliwości naszych prób. Jest to hojność w bogactwie, bez gromadzenia ogromnych bogactw z nadmiaru powodów, podczas gdy inni cierpią ogromny nadmiar niedoboru. Cnota to dobroć we władzy, bez okrucieństwa i obojętności dla tych, którzy chcą tego przywództwa. Jest to stanowczość w kryzysie, żadnego ględzenia, wykrętów czy uciekania od odpowiedzialności. Jest to odwaga w bitwie, a nie kulenie się w strachu, gdy inni obrywają.

Cnota to łaska w wielkości. Obyś we wszystkim i zawsze znany był z tego, że jesteś człowiekiem cnoty.

Jezus powiedział: „rzekł do nich: Baczcie na to, co słyszycie! Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą, a nawet wam przydadzą” (Mk 4:24).aracer

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.