Codzienne rozważania_11.07.2016

Hurynowicz_rozwazania

Rzm 3;29-30
CZY BÓG JEST BOGIEM TYLKO ŻYDÓW? CZY NIE POGAN TAKŻE? TAK JEST, I POGAN, ALBOWIEM JEDEN JEST BÓG, KTÓRY USPRAWIEDLIWI OBRZEZANYCH PRZEZ WIARĘ.

Bóg jest Bogiem zarówno Żydów jak i pogan. Gdybyśmy mogli znaleźć sprawiedliwość w oczach Boga dzięki uczynkom żydowskiego Prawa, wówczas Bóg byłby Bogiem Żydów w takim sensie, że nie byłby Bogiem pogan. Upadłymi są zarówno Żydzi jak i poganie. W Ewangelii objawiona została tylko jedna droga sprawiedliwości i jest to ta sama droga dla jednych jaki dla drugich. Bóg przyjmuje zarówno Żydów jak i pogan dokładnie na tych samych zasadach. Jest Bogiem wszystkich. W oczach Boga nie ma już Żyda lub poganina, jest zbawiony grzesznik albo grzesznik zgubiony.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.