Codzienne rozważania_13.07.2016

Hurynowicz_rozwazania

Rzm 3:31
CZY WIĘC ZAKON UNIEWAŻNIAMY PRZEZ WIARĘ? WRĘCZ PRZECIWNIE, ZAKON UTWIERDZAMY.

Jeśli nie stajemy się sprawiedliwymi w oczach Boga poprzez Prawo, to czy oznacza to, że Prawo nie jest nic warte? Żadną miarą! Po co nam usprawiedliwienie? Właśnie dlatego, że Prawo obowiązuje nas wszystkich. Istnieje dobro i zło, i póki nie jesteśmy doskonale sprawiedliwi, nie jesteśmy przez Boga akceptowani. Na co potrzebny był krzyż? Właśnie dlatego, że wymagań łamanego Prawa nie można było oddalić. Wymogi sprawiedliwości musiały zostać spełnione. To nastąpiło, kiedy niewinny Zastępca umarł zamiast winnych grzeszników, których przyszedł zbawić. Ewangelia nie jest wrogiem Prawa, jest nowiną, która wynosi sprawiedliwość, a potępia grzech. Jednak różni się od Prawa, które dowodzi, że każdy jest winny, potępia wszystkich i nikogo nie usprawiedliwia. Ewangelia pokazuje, w jaki sposób winni i potępieni grzesznicy mogą zostać usprawiedliwieni w oczach Boga, którego obrazili. Ponieważ Prawo istnieje i obowiązuje, ewangelia jest potrzebna. Gdyby nikt nie był potępiony, nikt nie potrzebowałby być zbawiony. Gdyby nie było prawa nie potrzebowalibyśmy ewangelii. Nie da się ich od siebie oddzielić. Różnią się między sobą ale też istnieje między nimi harmonia i łączność. Ta prawda została zapomniana i należy nauczyć się jej od nowa.
Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.