Codzienne rozważania_12.05.2013

Musicie nauczyć się znosić wszystko, abyście stali się doskonale dojrzali, nie mający żadnych braków” (Jk 1:4 CEV).

Wobec tego, jak Bóg działa w stosunku do nas, możemy przyjąć dwie postawy: możemy stać się zgorzkniali, kwaśni, stwardnieć albo możemy uzyskać rozszerzenie i rozwój przez to ćwiczenie, nasze możliwości mogą zostać powiększone. W ten sposób możemy zostać doprowadzeni  do tego, że Bóg będzie mógł używać nas jako inteligentnych narzędzi do rządzenia pod Jego zwierzchnictwem w nadchodzącym wieku.

Nie zawsze jesteśmy w stanie zgłębić to, co się nam w życiu przytrafia, lecz wyjaśnienie, którego możemy udzielić jest takie, że cokolwiek może stanowić wtórną przyczynę, Pan zaś jest Suwerenny i On uważa, że warto dopuścić coś, co świat może nazwać rzeczą straszną na ów czas. Może się wydawać, że Jego imię i Jego sprawy ucierpię przez to, lecz Bóg dzięki temu doprowadza swoich ludzi do dojrzałości i dzięki czemu poznają Pana dla siebie. Przez te straszliwe rzeczy, które się nam przydarzają odkrywamy, że Pan stwarza coś o wiele bardziej wartościowego, daje z Siebie w życiu Swoich dzieci. Jest to Jego usprawiedliwienie, Jego oczyszczenie; gdyby mógł to zrobić w jakikolwiek inny sposób, zrobiłby inaczej.

Na dłuższa metę Bóg uzyskuje duchową dojrzałość wśród Swoich ludzi – oni znają Go. Pan chciałby nas doprowadzić do miejsca, w którym znamy Pana, a nasze zmysły są wyćwiczone do poznania. Pan da nam łaskę przyjęcia wszystkich dzieł Jego w nas w świetle Jego wielkiego celu.

T. Austin-Sparks from: Maturity – The Lord’s Desire For His People

_________________________________________________________________

11 maja | 13 maja

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

продвижение

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.