Codzienne rozważania_12.07.10 Coś bardziej wartościowego od złota

James Ryle

Cenniejsze jest dobre imię niż wszelkie bogactwo” (Przyp. 22:1).

Jest Biblii człowiek, który wiedział o tym bardzo dużo, lecz nie znamy jego imienia, jest po prostu nazwany 'bogatym młodzieńcem” (w ang. tłumaczeniem 'bogatym zwierzchnikiem/rządcą” -przyp.tłum). A oto co wiemy o nim.

Był bogaty, miał poczucie bezpieczeństwa w finansowej stabilizacji, nie cierpiał z powodu trosk niedostatków. Był młody, całe życie leżało jeszcze przed nim, jeśli dodać do tego zdrowie to tylko niebiosa były granicą tego, co mógł osiągnąć lub czym mógł zostać.

Był też u władzy, zarządcą (’zwierzchnikiem’ – Łk. 18:18 BT; przyp.tłum.), co oznacza, że miał pewną pozycję władzy i wpływu. Był za coś odpowiedzialny, na szczycie; zawsze miał gotowy plan, odpowiedź, rozwiązanie czy jakąś nową ideę. Wiemy również, że był pobożnym, był dobrym i przyzwoitym człowiekiem, mężczyzną zasad i wysokiego morale. Mężem, którego poczucie obowiązku wobec Boga i kraju prowadziło do świadomego używania słów i uczynków. Wiem więc, że był bogaty, młody, u władzy i był oddany, lecz nie znamy jego imienia. Wiemy o nim jednak, jeszcze dwie rzeczy.

Po pierwsze: pomimo faktu, że było młody, odpowiedzialny i oddany, nie był zadowolony ze swego życia.

„Dobry Mistrzu, – powiedział do Jezusa. – czego mi brakuje?”

Jest to pytanie, które ujawnia wnętrze pytającego. Jakże jest to prawdziwe dziś dla wielu, którzy posiadają bogactwa i pozycję, a w głębi swego serca zdają sobie sprawę z tego, że ciągle czegoś im brakuje. Gdy Jezus powiedział temu młodzieńcowi, żeby zrezygnował ze wszystkiego, co miał, i poszedł za Nim, bezimienny chłopak nie mógł tego zrobić. To prowadzi nas do ostatniej rzeczy, którą o nim wiemy: odszedł od Pana zasmucony.

To była decydująca, życiowa chwila, możliwość, aby wejść do historii z Jezusem Chrystusem, lecz on odrzucił tą ofertę. Robiąc to zrezygnował z dobrego i wspaniałego imienia, które z pewnością byłoby znane po dziś dzień, gdyby pozytywnie odpowiedział Jezusowi. Byłby wymieniany wśród ulubionych uczniów Pańskich, a czyny jego życia żyłyby dalej w opowieściach ewangelii przez wszystkie pokolenia. Lecz on powiedział: 'nie’.

Z tym was zostawię; oferta ciągle jest dostępna. Choć był bogaty, młody, u władzy, oddany i nieusatysfakcjonowany, powiedział 'nie’ i odszedł smutny. TY możesz powiedzieć: 'tak’. A my wszyscy stajemy na czubkach palców w nadziei, że tak zrobisz.

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *