Codzienne rozważania_13.07.11

Chip Brogden

Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków”  (Obj. 11:15).

Bóg ustanowi Królestwo Nie Do Odparcia (dosł.: Irresistible Kingdom!) na tej ziemi. To Królestwo nie wyrasta z ziemi, lecz zstępuje z nieba. To Królestwo rozkruszy i pochłonie wszystkie inne królestwa. To Królestwo będzie rozrastać się z pojedynczego Kamienia do potężnej góry, która napełni całą ziemię (Dn. 2:35). To jest Królestwo Nie Do Odparcia . Rozwoju tego Królestwa nie tylko będzie można zatrzymać, lecz gdy ludzie zobaczą to, jaki naprawdę jest jego Król, nie będą już więcej opierać się Mu. To dlatego Królestwo Nie Do Odparcia stale wzrasta i rozszerza się, aby ostatecznie Król i Jego Królestwo „wypełnili wszystko”.

– – – – – – – –

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/july13

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółm`Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi.продвижение

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.