Codzienne rozważania_14.01.2012

Wszystko mogę przez Chrystusa, który mnie wzmacnia” (Flp. 4:13 NLT).

Duchowość Chrystusa nie była tego rodzaju, że On był jakiś odległy od spraw codziennej praktyki. On wprowadzał niebiańskie siły i zasoby, aby radzić sobie z praktyką codziennego życia. Możesz myć drzwi czy prać ubrania, sprzątać podłogi bądź robić cokolwiek ze zwykłych domowych rzeczy w duchowy sposób. Ludziom wydaje się, że praca duchowa, a zwykła, jak na przykład obsługa domu, to dwie zupełnie różne rzeczy. Mówią oddzielnie o duchowej pracy i pracy innego rodzaju, a przecież można ściągnąć duchowe zasoby do wykonania czegokolwiek, co jest zgodne z prawem, a czego wykonanie może być świadectwem.

Większość ludzi nie ma okazji do tego, aby czerpać z niebiańskich źródeł na potrzeby usługi na scenie. Przeważnie ich praca składa się z z tych regularnych, codziennych zajęć i bardzo często wydaje im się, że się do tego w ogóle nie nadają, więc pojawia się taka pokusa, aby myśleć, że gdyby mieli do wykonania jakąś duchową służbę, gdyby musieli iść poprowadzić spotkanie, przemawiać do dusz na temat duchowych spraw, mogliby wzywać Pana o pomoc i On przeprowadziłby ich przez to. W przypadku trywialnych spraw i zwykłych zadań taka myśl zbyt często w ogóle nie pojawia się w ich umysłach. A tymczasem do wykonania zwykłej pracy potrzebne są dokładnie te same źródła zaopatrzenia, jakich trzeba do tego, co nazywamy pracą duchową. Wszystko musi być wykonywane na duchowej podstawie, a zatem być świadectwem. Aby przejść przez te zwykłe codzienne prace często potrzeba czegoś więcej niż zwykłych ludzkich możliwości. Duchowość polega na tym, że wszystko cokolwiek robimy pochodzi z nieba. Wyznaczajmy więc ostrożnie granice, abyśmy nie dokonali podziału na to co duchowe i na „resztę”

T. Austin-Sparks from: The Risen Lord and the Things Which Cannot be Shaken – Chapter 10


15 stycznia

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

topodin

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.