Codzienne rozważania_16.04.2016

Hurynowicz_rozwazania

Mk 13:20
A JEŚLIBY PAN NIE SKRÓCIŁ TYCH DNI (UCISKU), NIE OCALAŁABY ŻADNA ISTOTA, ALE ZE WZGLĘDU NA WYBRANYCH, KTÓRYCH WYBRAŁ, SKRÓCIŁ TE DNI.

Nie zapominajmy o tym, że Boże wybranie, nie usuwa odpowiedzialności ciążącej na człowieku, za jego duszę. Ta sama Biblia, która mówi o wybraniu, zwraca się do ludzi z wezwaniem ich do upamiętania. Tak powinniśmy przyjąć Boże obietnice, jak przedstawione są w Piśmie Świętym. Postępować zgodnie z wolą Bożą, którą Słowo Boże wyraźnie nam odkrywa. Nie zapominajmy, że najważniejsze jest to, aby się upamiętać i uwierzyć Ewangelii. Nie możemy czerpać żadnej pociechy z Bożego wybrania dopóki nie pokażemy dowodów pokuty i wiary. Nie możemy zamartwiać się spekulacjami, co do tego czy jesteśmy wybrani, czy nie, skoro Bóg wyraźnie nakazuje nam uwierzyć i upamiętać się. Należy zerwać z grzechem i czynić dobro. Uchwyćmy się Chrystusa i zbliżmy się Boga w modlitwie. Czyniąc tak, dowiemy się i odczujemy, że jesteśmy Bożymi wybranymi. Ap. Paweł pisał do Tesaloniczan, mówiąc o nich: „wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani” (1 Tes. 1:4).

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.