Codzienne rozważania_17.03.10 Bóg może

James Ryle

A władny jest Bóg (może) udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę,” (2 Kor. 9:8, ).

Aby pokonać ogromne ciemności jakie obecnie rządzą na światowym rynku finansowych instytucji, aby wywrócić bezbożną falę chciwości, która u swej podstawy już pozostawia zniszczenia, wystarczy zacząć od prostej niezaprzeczalnej i bezdyskusyjnej prawdy: Bóg może.

Oto Ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała: Czy jest dla mnie coś niemożliwego?

Bóg zapytał wszystkich, a Jeremiasz daje naszą odpowiedź (Jer. 32; 27 i 17):

Ach, Wszechmocny Panie! Oto Ty uczyniłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i swoim wyciągniętym ramieniem; nie ma nic niemożliwego dla ciebie”. 

Bóg może. Nigdy nie traćmy z pola widzenia tej prawdy, szczególne wobec czasów wzrastającej ekonomicznej niepewności. Jeśli oderwiesz wzrok od Bożej mocy i wierności, i zaczniesz przyglądać się ze strachem załamywaniu się światowej ekonomii, zamkniesz swoje serce i zatrzymasz przepływ Bożego błogosławieństwa do twojego życia i do życia innych.

Bóg może udzielić wam obficie wszelkiej łaski”, napisał Paweł. To jest bardzo głębokie. Pan powiedział do Pawła: „Dosyć masz, gdy masz łaskę moją”, a Paweł mówi nam, że Bóg może w naszym życiu uczynić z tego co wystarcza obfitość. Wtedy też pokazuje nam, co to znaczy: „abyśmy mieli zawsze wszystkiego pod dostatkiem”.

Poważnie? Czyż zasadniczo nie jest to właśnie to, co wszyscy staramy się osiągnąć? Pewien szkocki kaznodzieja powiedział: „ Pokój to posiadanie odpowiednich zasobów”. Właśnie tego udziela nam Pan: Łaska i Pokój.  Celem zaś tego obfitego zaopatrzenia jest to, abyśmy stali się naczyniami hojności dla innych. Paweł mówi nam, że Bóg może udzielić nam wszelkiej łaski w obfitości, „abyśmy mogli łożyć hojnie na wszelką dobrą sprawę”.

Bóg chce nas błogosławić po to, aby uczynić nas błogosławieństwem dla innych. Jeśli nie interesuję cię, aby być błogosławieństwem dla innych, Bóg nie jest zainteresowany błogosławieniem ciebie. Pan poszuka tych, którzy mają szczodre serca, ponieważ tylko oni  będą z otwartymi dłońmi trzymać wielkie bogactwo Jego błogosławieństwa; tylko oni okażą się wierni w tych dniach galopującej chciwości i odwrócą ten strumień z egoizmu na służbę dla innych.

Bóg może, a czy ty chcesz?topodin.com

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.