Codzienne rozważania_22.02.10 Jednokierunkowy Jezus na dwukierunkowej ulicy

James Ryle

Dawajcie, a będzie wam dane” (Łk. 6:38).

Jedną z wielu bardzo znaczących cech chodzenia za Jezusem jest to, że nie da się dawać tak, aby nie otrzymać z powrotem nawet więcej niż się dało. Druga strona też jest prawdziwa, nie możesz otrzymywać bez dawania. Jest to dwukierunkowa ulica, po której idziemy z Jednokierunkowym Jezusem. Jezus jest wyłącznie jednokierunkowy, tyle że 'kierunek’ zatacza pełne koło. On buduje królestwo i zaprasza każdego z nas, abyśmy stali się częścią tego, co buduje. Stajemy się częścią dając to, co On nam powierzył.

Nie możemy uczyć, sami nie będąc uczeni, a ty nie możesz uczyć się, bez uczenia innych. Nie możesz nikogo prowadzić sam nie będąc prowadzonym, a nie możesz iść za kimś, nie będąc prowadzonym. Jeśli rozglądasz się za możliwością pobłogosławienia kogoś innego, sam będziesz błogosławiony. Kochaj a będziesz kochany. Służ, a będzie a usłużą tobie. Uśmiechaj się, a świat będzie uśmiechał się z tobą. Śpiewaj, a reszta będzie,… No,… być może poproszą cię, abyś to ostatnie zachował dla siebie, przynajmniej w przypadku większości z nas.

Zamiast więc przemierzać życie jako biorca, desperacko chwytając wszystko, cokolwiek tylko może się dostać w twoje ręce i zbierając to w zabezpieczonych koszach obfitości, otwórz bramy szczodrości i zacznij być dawcą. A tak prawdę mówiąc: nie da się żyć bez dawania (dosł.: „you cannot live until you give”).

Daj swoje serce Chrystusowi a On napełni je miłością. Oddaj swój umysł Chrystusowi a On napełni go prawdą. Oddaj swoje marzenia Chrystusowi a On napełni je niebiańską wizją i mocą. Oddaj swoje ręce Chrystusowi a On napełni je służbą; pracą, która jest pełna śmiechu i znaczenia. Daj swój czas Chrystusowi a będzie wykupiony, On sprawi, że będziesz zawsze na czas w każdym słowie i czynie.

Jeśli będziesz szedł z Jednokierunkowym Jezusem po tej dwukierunkowej ulicy, wszystko co dotyczy twojego życia będzie obfitować wielokrotnym błogosławieństwem. Salomon powiedział: „Kto jest dobroczynny będzie wzbogacony; a kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony” (Przyp. 11:25).

Weź Pana za Jego słowo a przekonasz się, że On mówi prawdę: „Dawajcie, a będzie wam dane

продвижение сайта

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.