Codzienne rozważania_22.05.10 Ruszaj zgodnie z planem!

James Ryle

Leniwcze! Jak długo będziesz leżał, kiedy podniesiesz się ze snu? ” (Przyp.6:9).

Można przespać największe życiowe chwile, przycisnąć przycisk „drzemka” o jeden raz za dużo, bez niczyjej winy, na własne życzenie, stracić to co do nas cały czas należało, gdybyśmy tylko chcieli tego na tyle, aby wstać i sięgnąć po to.   Być może ten mały wiersz, względnie mało znany i przyćmiony przez sławę swego „brata” może stać się zachętą, której potrzebujesz, aby ruszyć zgodnie z programem.

One night I had a wondrous dream,

one set of footprints there was seen.

The footprints of the Lord they were,

but mine were not upon the shore.

Then some stranger prints appeared,

and I asked, “What have we here?”

These prints were large and round and neat, much too big to be my feet.

“My child,” He said in tender tone,

“For miles I carried you alone.

I challenged you to walk in faith,

but you refused a step to take.

“You would not learn, you would not grow;

the way of faith you would not know.

So, though I love you oh so dear,

I stopped and dropped you on your rear!”

You see, in Life there comes a time

when one must try, and one must climb;

when one must rise and take a stand,

Or leave their butt prints in the sand!

Pewnej nocy miałem wspaniały sen,

ślady stóp widziałem w nim.

To były ślady Jezusa,

Lecz moich tam nie było.

Nagle pojawiły się jakieś dziwne ślady,

i zapytałem: „Co my tu mamy?”

Te były duże, okrągłe, zgrabne,

Za duże, jak na moje stopy.

„Moje dziecko – powiedział Pan delikatnie – Nosiłem cię całymi kilometrami.

Wzywałem cię, abyś chodził w wierze,

lecz ty nie chciałeś zrobić kroku.

Nie nauczyłbyś się i nie wzrósł;

Drogi wiary nie poznałbyś,

Więc, choć kocham cię mój drogi,

Stanąłem i rzuciłem cię na twą tylną część!

Widzisz, w Życiu przychodzą takie chwile,

Gdy trzeba próbować, trzeba się wspinać,

Gdy trzeba stanąć i zająć stanowisko,

Bądź zostawić ślady swego tyłka na piasku!

Hej, czy to nie pora już ruszyć zgodnie z programem?

Koniec z drzemaniem, z niejasnym umysłem, koniec z ględzeniem trochę tu, trochę tam, nudzeniem o epicznych czasach, w których osadził cię Bóg. Wstań ze swej drzemki i strząśnij ze swego życia sen. Teraz twoja obecność jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek dotąd!aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.