Codzienne rozważania_24.03.10 Pięć znaków ostrzegawczych czczenia Mamony (Cz.2/2)

James Ryle

Żaden sługa nie może dwum panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować labo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie” (Łk. 16:13).

Jedno jest pewne: okazujemy swoją miłość oddając cześć. Cokolwiek czy kogokolwiek czcimy, to/tego kochamy. Jeśli kochamy Boga, czcimy Go i służymy Mu, jeśli kochamy pieniądze, będziemy czcić je i służyć im. Jezus powiedział, że nie można robić tego jednocześnie wobec obu.

Dawid napisał: „O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam: abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego” (Ps. 27:4).

Czym jest twoje życiowe „TO JEDNO”? Niektórzy klękają w Bożej obecności, inni przed Ołtarzem Mamony. Jak możemy sprawdzić, co czcimy?  Niepokój/troska, lęk i niewiara, są to trzy skutki wywoływane w duszy tych, którzy oddają część przy ołtarzu Mamony.

Dziś dokończymy przyglądając się pozostałym dwom.

#4 – Nieposłuszeństwo Słowu Bożemu

Jako że chcemy być w Domu Bożym szafarzami, żyjącymi w Jego słowie i mającymi dostęp do Jego dóbr, przymusza nas to do szukania tego, co Pan chce, abyśmy zrobili z należącymi do niego prawnie dobrami, a jedynym sposobem, aby się dowiedzieć jak jest Jego wola, jest czytanie Jego słowa.

Bóg chce, abyśmy byli hojni w dawaniu; Mamona chce, abyśmy byli egoistami i gromadzili. Bóg chce, aby się nam powodziło; Mamona chce nas wziąć w posiadanie. Bóg będzie nas błogosławić, gdy będziemy posłuszni Jego Słowu; Mamona będzie przeklinać nas, jeśli może nas skusić do nieposłuszeństwa. Ktoś narzekał rozmawiając z Will Rogers: “Są takie rzeczy w Biblii, których nie rozumiem i to mnie niepokoi!” Na co Rogers odpowiedział: “Może i tak jest, lecz są w Biblii takie rzeczy, które rozumiem i te właśnie mnie niepokoją”. Niewiele jest takich tematów w Biblii, które niepokoją nas bardziej, niż wtedy, gdy Bóg wkracza i zaczyna mieszać w naszych pieniądzach!

A dlaczego to robi? Proste, ponieważ on dotyka tego, co się dla nas najbardziej liczy (tj. pieniędzy), aby pokazać nam, jak bardzo trzymają się naszych serc. Pan chce również nauczyć nas zaufania Jemu w tych sprawach, które są ważne dla nas. Cel tego jest wyraźnie wskazany: jeśli nie możemy ufać Bogu w tym do czego przywiązujemy wielką wagę; to jak możemy spodziewać się, że On powierzy nam to, co jest cenne dla Niego?

Posłuchaj: jeśli nie potrafimy złożyć bogactw tego świata w Jego dobre ręce, to jak w ogóle możemy spodziewać się, że On powierzy nam prawdziwe bogactwa Królestwa w nasze ręce, które chwytają, ściskają i kurczowo trzymają cokolwiek w nie wpadnie?

“No, stary!”

A teraz (werble, proszę) piąty znak tego, że człowiek skłania się przed ołtarzem Mamony to…

#5 – cynizm wobec wszystkiego, co usłyszałeś czy przeczytałeś podobnego do tego, co wyżej napisałem!

Biblia mówi nam, że, gdy Jezus skończył opowiadać przypowieść o szafarzu, „faryzeusze, którzy byli chciwi, usłyszeli to wszystko, naśmiewali się z niego” (Łk. 16:14). Użyte tutaj słowo “naśmiewali” oznacza, że “unieśli nosy swoje w górę i szydzili z Niego; śmiali się z niego szydząc”.

Cyniczna kpina zawsze pojawia się na twarzy tych, którzy czczą Mamonę za każdym razem, gdy kaznodzieja zaczyna o tym mówić. Jest to mechanizm samoobronny wbudowany przez Mamonę, aby utrzymywać jej sługi pod kontrolą.

Potrzeba konkretnych mężczyzn i kobiet, aby przeciwstawili się szyderczemu duchowi, aby ruszyli w odważnej wolności, aby kochać Pana i być Mu posłuszni.

Chcesz dziś zostać takim mężczyzną czy kobietą? Możesz zostać użyty przez Boga do uruchomienia zasobów rewolucji!

продвижение сайтов результат

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.