Codzienne rozważania_25.08.11

Chip Brogden

Albo czy nie wiecie, że, kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem, mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem” (1Kor. 6:16/17).

Jednym z tematów stale pojawiających się w Piśmie jest duchowa jedność wierzącego z Chrystusem. To połączenie razem doskonale jest odzwierciedlone w obrazie ekklesii jako Oblubienicy Chrystusa. Gdy Paweł chciał zachęcić Koryntian do tego, aby „uciekali od wszeteczeństwa”, dokonał podobnej analogii, lecz z innej perspektywy.
Fizyczne połącznie kobiety i mężczyzny, czy to w małżeństwie, czy poza, skutkuje tym, że stają się jednym ciałem. Mówiąc duchowo, Oblubienica Chrystusa jest połączona z Panem i jest z Nim obecnie jednym duchem. Jest niewątpliwie trudne do zrozumienia i nawet Paweł powiada, że jest to tajemnica, a rzadko kiedy Pawłowi brakuje słów, gdy trzeba coś wyjaśnić.

 – – – – – – –

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi.

Share your comments: http://infinitesupply.org/august25

маркетинг и продвижение в социальных сетях

[Głosów: 1   Average: 5/5]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.