Codzienne rozważania_26.02.2016

Hurynowicz_rozwazania

2 Kor 6:14-15
NIE CHODŹCIE W OBCYM JARZMIE Z NIEWIERNYMI; BO CO MA WSPÓLNEGO SPRAWIEDLIWOŚĆ Z NIEPRAWOŚCIĄ ALBO JAKAŻ SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZY ŚWIATŁOŚCIĄ A CIEMNOŚCIĄ? ALBO JAKA ZGODA MIĘDZY CHRYSTUSEM A BELIALEM, ALBO CO ZA DZIAŁ MA WIERZĄCY

Jarzmo jest terminem związanym ze zwierzętami, np. wół zaprzęgnięty do orania. Związki z ludźmi ze świata są niemożliwe ze względu na cztery różnice. 1. Istnieje konflikt między sprawiedliwością i nieprawością. Praktycznym wyrazem więzi łączącej chrześcijanina z jedynym i sprawiedliwym Bogiem jest czynienie tego co dobre, bez dyskusji i bez względu na cenę. Nie znaczy to, że nienawróceni ludzie nie mogą starać się czynić dobrze. 2. Istnieje konflikt między światłością i ciemnością. Bóg jest światłością. Pan Jezus Chrystus mówił, że jest światłością. Gdy żyjemy w społeczności z Bogiem, chodzimy w światłości jak On sam jest światłością. 3. Istnieje konflikt między Chrystusem i Belialem. Słowo „Belial” w pierwotnym znaczeniu oznaczało bezużyteczność lub całkowitą ruinę. W okresie między Starym i Nowym Testamentem stało się ono imieniem szatana – złego. Chrześcijanie wyzwoleni spod panowania ciemności i przyprowadzeni do Królestwa Syna Bożego wyraźnie znajdują się po stronie Chrystusa, w opozycji do działań szatana. Ludzie ze świata, czy o tym wiedzą, czy nie, znajdują się pod panowaniem diabła. 4. Istnieje konflikt między świątynią Bożą i bałwanami. Świątynia Boża nie jest budynkiem wykonanym z drzewa lub kamienia. To raczej ludzie z których Bóg czyni żywe kamienia, są duchową świątynią zamieszkaną przez jego Ducha. Ludzie ze świata utożsamiają swoich tak zwanych bogów z miejscami, gdzie w ramach oddawania im czci, często odbywają się bałwochwalcze praktyki. Te cztery konflikty obejmują wszystkie aspekty różnicy między tymi, którzy urodzili się raz i tymi, którzy urodzili dwukrotnie.
Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.