Codzienne rozważania_27.06.10 Jarzmo spoczywające na mnie

James Ryle

(Tu dalej angielska gra słów, waga i równowaga to jedno i to samo słowo: „balance” – przyp.tłum.)

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” (Mat. 11:29).

Równowaga/balansa jest kluczem do każdego rzeczy w życiu, a wszelki brak równowagi jest korzeniem wielu chorób.

Tam, gdzie brak balansu w ciele pojawią się jakieś formy choroby czy to fizycznej, czy psychicznej, emocjonalnej czy duchowej. Gdy brak jest równowagi w domu, będą problemy małżeńskie i rodzinne trudności. Jeśli brak równowagi w diecie czy innych apetytach, zawsze będzie to skutkować fizycznym sprzeciwem. Jej braki w książeczce czekowej zdecydowanie nie są dobrą rzeczą. Czy to dotyczy pracy czy wypoczynku, czy jakiegokolwiek elementu życia, będziesz musiał ponieść przykre konsekwencje.

Balans we wszystkim jest kluczem do wszelkiej dobrej i trwałej rzeczy w życiu.

Jezus powiedział: „Weźcie moje jarzmo na siebie”. Greckie słowo, którego tutaj użył to zugos, co oznacza „łączenie”. Słowo używane to jest w szczególności do określenia poprzecznej belki łączącej ze sobą dwie szale wagi. Słownik Webstera definiuje „balance”, wagę jako: „narzędzie do ważenia, środek do osądzania czy decydowania”.

Innymi słowy Pan mówi tutaj tak: „Weźcie na siebie Moją belkę, nauczcie się sądzić życiowe sprawy i podejmujcie decyzje tak, jak Ja to robię”. Paweł napisał: „Takiego bądźcie względem siebie umysłu, jaki był w Chrystusie Jezusie” (Flp. 2:5 wg wersji ang.)

Korzyści z tej belki/równowagi są liczne i głęboki. Każdy mężczyzna czy kobieta, chłopiec czy dziewczyna, na którym ta belka spoczywa będzie przeżywał umysłową, emocjonalną, fizyczną i duchową stabilizację. Nie będzie potykał się i upadał; a nawet jeśli mu się to zdarzy, będzie to chwilowe, ponieważ taki człowiek posiada wewnętrzną zdolność do poprawiania samego siebie i ponownego poprawnego stawienia swoich kroków. Jego życie będzie ozdobione przekonaniem, którym nie da się zachwiać, nawet pośród wstrząsów i chaosu. Podobnie jak Jezus, nasz Niewzruszony Mistrz. Połącz się z Nim w jarzmie, a nie będziesz się potykał czy upadał.

Gdy więc przygotowujesz się na jutro na wyjście do współczesnego świata, upewnij się, że Jego jarzmo spoczywa na tobie; jest to jedyna rzecz, która doprowadza do zmian we wszystkim co myślisz i co czynisz.

сайта

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.